2/27/2014

EU trollen op Sociale media, blogs en internetfora

Het ministerie van propaganda wordt opgericht. Geleid door de reïncarnatie van de minister van propaganda Goebbels. De E.U.vertoont steeds meer NSDAP structuren.


Aangezien de weerstand tegen de EU aan het groeien is, gaat de EU de komende jaren internet trollen inzetten om online discussies over Europa in goede banen te leiden. Uiteraard met uw belastinggeld betaalt.  

Sociale media, blogs en internetfora. Niets is straks nog veilig voor EU-ambtenaren. Om het imago van Europa een beetje op te krikken, heeft het Europees parlement een plan goedgekeurd om internetdiscussies te monitoren en te beïnvloeden. Dat staat in een document dat The Telegraph in handen heeft.


Imago verbeteren
Volgend jaar zijn er weer nieuwe Europese verkiezingen. Maar de EU is nou niet bepaald populair onder veel Europeanen. Om kritiek een weerwoord te bieden, gaan communicatiedeskundigen discussies op bijvoorbeeld Twitter en Facebook vroegtijdig opsporen en beïnvloeden. 
Door bijvoorbeeld feiten en cijfers te presenteren. 
Het lijkt erop dat dat anoniem gebeurt, of zoals The Telegraph het noemt, door een 'troll patrol'.

Volgens het EU document hebben veel Europese burgers minder vertrouwen in de EU gekregen. 
Dit zou komen door de huidige economische crisis en hoge werkloosheid. "Het idee dat 'Europa het probleem is' moeten we veranderen, we moeten duidelijk maken dat het antwoord op de bestaande uitdagingen 'meer Europa' is, niet 'minder Europa'. "


Kritiek
PVV-europarlementariër Auke Zeilstra noemt het plan op BNR "uitermate schandalig" en vergelijkt het met de DDR. 

"Het grootste bezwaar is dat dit typisch een kenmerk is van dictatuur, zoals in de voormalige DDR, dat de staat ambtenaren inzet om mensen te bestrijden om hun mening."
Eind deze maand willen ze beginnen met het plan. Dan starten de eerste trainingen voor internetmonitoring. 

Overigens is dit niet helemaal nieuw. 
Meerdere politieke partijen zetten dit de laatste jaren ook al in.


 Tribute to Trololo man. May he rest in peace. Thank you for the happiness you gave to the world.Nu is Griekenland echt een derde wereldland

EU-beleid. Binnenkort ook in Nederland.  

Het kan zijn dat het nog vijf jaar duurt, want wat denkt U tegen die tijd te betalen aan zorgverzekering? 

Verzorgingstehuizen die sluiten . Ouderen ondervoed met een luier om die 1x per week worden gewassen, of liggen wekenlang  thuis dood.
Mensen die niet meer naar het ziekenhuis kunnen omdat ze de 350,- euro eigen bijdrage niet kunnen betalen . 


 Grieks besparingsbeleid is desastreus voor volksgezondheid

Het medische tijdschrift The Lancet publiceerde op 22 februari een wetenschappelijk artikel met de titel “Greece’s health crisis: from austerity to denialism”. 

Het tijdschrift noemt de toestand van de Griekse volksgezondheid, als gevolg van het besparingsbeleid dat het land wordt opgelegd, een Griekse tragedie.

 
Wachten in een Grieks openbaar hospitaal

In ruil voor de twee hulppakketten die Griekenland (Banken en EU politici) heeft ontvangen de voorbije 4 jaren, diende het land heel zwaar te besparen.

De trojka, afgevaardigden van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het IMF, zouden op deze besparingen toezien en zorgen dat de doelstellingen zouden worden gehaald. 
Dat deze besparingen flink zouden worden gevoeld, stond vooraf vast. 
Maar uit studies blijkt nu dat de volksgezondheid zo zwaar te lijden heeft onder het beleid dat er prake is van een humanitaire crisis. 
Het artikel in The Lancet maakt gewag van directe en indirecte gevolgen van de besparingen op de volksgezondheid.

Directe gevolgen
In de leenovereenkomst met de trojka stond dat Griekenland nog slechts 6 procent van zijn BBP (Bruto Binnenlands Product) mocht besteden aan volksgezondheid. Ondertussen spendeert Griekenland het minst van alle EU-landen die in 2004 al deel uitmaakten van de Unie. De Griekse regering bespaarde zo vlijtig in de sector dat de doelstellingen van de trojka wat betreft uitgaven voor openbare hospitalen en geneesmiddelen zelfs overschreden werden in 2012. Dat had directe effecten op de volksgezondheid.

Reeds in 2009-2010 werden de budgetten voor drugpreventie zo zwaar gereduceerd, dat er minder steriele naalden en condooms werden verdeeld aan de intraveneuze gebruikers. Het gevolg is dat het aantal HIV-besmettingen in 2012 de hoogte in schoot. In 2009 telde Griekenland 15 gevallen in deze categorie. In 2012 waren dat er al 484. Het Griekse Centrum voor Ziektecontrole en –preventie KEELPNO heeft ondertussen ook al data beschikbaar die aantonen dat tuberculose aan het oprukken is bij deze categorie mensen.

De budgetten van de lokale besturen zijn de voorbije jaren ook flink teruggeschroefd, zodat er vaak geen geld is om bijvoorbeeld te sproeien tegen muggenplagen.

Dat heeft er voor gezorgd dat de West-Nijlkoorts op diverse plaatsen weer is komen opzetten. In 2013 zijn er 7 mensen aan de ziekte bezweken. 

Maar er is ook opnieuw een besmettelijke vorm van malaria gesignaleerd in Griekenland, voor het eerst in 40 jaar.


De budgetten voor de openbare hospitalen zijn tussen 2009 en 2011 met 26 procent gereduceerd
Tegelijkertijd zoeken heel wat mensen vaker hun toevlucht tot de openbare gezondheidszorg, omdat ze geen geld meer hebben om een privéverzekering te betalen. Daardoor ontstaan er lange wachttijden in de openbare ziekenhuizen, moet het personeel veel meer uren werken, en is er een tekort aan medicijnen en medisch materiaal buiten de stedelijke centra.

De uitgaven voor medicijnen zijn teruggebracht van 4,37 miljard euro in 2010 tot 2,88 miljard euro in 2012. In Griekenland betaalt de patiënt niet wanneer hij voorgeschreven medicijnen gaat halen bij de apotheek. 
De apotheker geeft het medicijn op krediet en vraagt dan het geld terug bij de sociale zekerheidskassen. 
Die hebben daar echter geen budget meer voor en de situatie is onleefbaar geworden voor de apothekers, die nu eisen dat de patiënten de volle pot betalen en nadien het geld terugvorderen van hun ziekenkassen. Vele Grieken hebben daar ondertussen het geld niet meer voor en nemen hun medicatie niet op de voorgeschreven tijdstippen.

De farmaceutische bedrijven leveren ondertussen ook niet meer aan de openbare hospitalen en de tussenhandelaars omdat ze niet tijdig worden betaald en omdat de winstmarge te klein is geworden. Dit zorgt voor een tekort aan medicijnen op de Griekse markt.

Indirecte gevolgen
De besparingen in Griekenland hebben geleid tot een enorme werkloosheid (ongeveer 28 procent van de Grieken zit zonder baan: er zijn 1.355.000 werkenden die bijdragen moeten betalen om 1.470.000 mensen te onderhouden die leven van een uitkering). Er is een toename van depressies en socio-economische veranderingen hebben een weerslag op de psychische gezondheid van de Grieken. 
Fondsen voor psychische gezondheidszorg zijn gereduceerd met 20 procent tussen 2010 en 2011, en nog eens met 55 procent tussen 2011 en 2012. De Griekse regering heeft eind 2013 zelfs aangekondigd dat de 3 psychiatrische klinieken in Griekenland zullen worden gesloten om geld te besparen. Het is voorlopig niet duidelijk waar de patiënten dan terecht zullen kunnen.

Door de toenemende depressies is het aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen in Griekenland ook de hoogte in geschoten. In 2008 werd 3,3 procent van de Grieken gediagnosticeerd met depressie. In 2011 was dat al 8,2 procent. Van 2007 tot 2011 is het aantal zelfmoorden met 45 procent toegenomen.

De gevolgen voor de gezondheid van de kinderen, zijn schrijnend.
Wegens de hoge werkloosheidsgraad, riskeert 30,4 procent van de kinderen in armoede terecht te komen. 
Ondertussen zijn we drie jaar verder en het percentage kan alleen maar gestegen zijn. Kinderen krijgen ook onvoldoende voeding en in heel wat scholen worden voedselbanken georganiseerd zodat kinderen niet flauw vallen. 
Pasgeboren kinderen hebben een te laag geboortegewicht en vaak worden ze niet zwaarder tijdens de eerste maanden van hun leven. 

Tussen 2008 en 2011 was er een toename van doodgeboren kinderen met 21 procent, omdat zwangere vrouwen geen middelen hadden om onderzoeken te laten doen. Kindersterfte is toegenomen met 43 procent van 2008 tot 2010.


Geen toegang tot gezondheidszorg
Heel wat Grieken hebben ondertussen geen toegang meer tot de openbare gezondheidszorg. Het rapport van The Lancet zet het cijfer op ongeveer 800.000, maar dit is niet meer dan een schatting.

Werklozen zijn normaal gezien verzekerd voor de 12 maanden dat je in Griekenland een werkloosheidsuitkering krijgt. 
Er zijn op dit moment, begin 2014, 1,4 miljoen werklozen in Griekenland. Naar schatting 200.000 onder hen krijgen een werkloosheidsuitkering van ongeveer 360 euro per maand.  

Wie langer dan 12 maanden werkloos is, is meteen ook zijn ziekteverzekering kwijt.


Maar ook heel wat kleine zelfstandigen zijn niet langer verzekerd. 
Zij hebben hun inkomen drastisch zien verlagen en de belastingen fors zien stijgen. Op het einde van de maand moeten zij vaak de keuze maken tussen eten of het betalen van hun sociale zekerheid. Exacte cijfers zijn er niet, maar er wordt geschat dat een paar honderdduizend onder hen geen ziekteverzekering meer heeft omdat de bijdragen niet zijn betaald. 
Algemeen wordt aangenomen dat ongeveer 3 miljoen Grieken (op een bevolking van 10 miljoen) op dit ogenblik geen ziekteverzekering heeft.


Diegenen die nog wel een ziekteverzekering hebben, zijn ook lang niet zeker of ze zullen kunnen worden geholpen. De kosten van het openbare ziekenzorgsysteem, zijn verhoogd. Patiënten die in een openbaar ziekenhuis moeten worden opgenomen, moeten 3 tot 5 euro per dag betalen. Het remgeld op medicijnen is met 10 procent opgetrokken. Sinds januari 2015 moet een patiënt 1 euro extra betalen voor elk medicijn waarvoor een voorschrift is gemaakt.

Bewust ontkennen
Het rapport maakt melding van het feit dat zowel de Griekse regering als de leenheren de effecten op de volksgezondheid staalhard ontkennen. 

Afgevaardigden van het ministerie van Volksgezondheid beweren dat iedereen, zowel daklozen als onverzekerde patiënten, toegang heeft tot de openbare gezondheidszorg. 

De medewerkers bij de verschillende vrijwilligersklinieken, maar ook organisaties zoals Dokters Van De Wereld, houden er echter een heel andere mening op na. 
Die laatsten hebben hun activiteiten in Griekenland moeten opschroeven, hoewel ze normaal gezien vooral in de Derde Wereld actief zijn. 
Reeds twee jaar luidden hun medewerkers de alarmbel dat er kinderen zijn die niet meer worden gevaccineerd.
De ernst van de situatie interesseert ook het IMF niet.
Op donderdag 20 februari 2014, twee dagen voor het rapport van The Lancet werd gepubliceerd, verscheen Christine Lagarde op de Australische zender ABC. 
In een vraag-en-antwoordgesprek beweerde ze daar ijskoud dat er een voldoende sterk veiligheidsnet was in Griekenland, zodat mensen die het meest waren blootgesteld aan de besparingen niet al te veel zouden lijden.


Primaire zorgverstrekkingsklinieken (tijdelijk) gesloten
Ondertussen wordt de situatie voor de Griekse patiënten alsmaar moeilijker. Minister van Volksgezondheid Αdonis Georgiadis heeft namelijk een week geleden besloten dat alle centra voor primaire zorgverstrekking gedurende een maand gesloten zullen blijven in een grote besparingsoperatie. 
Het gaat om klinieken die worden gefinancierd door de primaire zorgverstrekker EOPYY, die met een enorm budgettekort kampt. Griekenland kent geen systeem van huisartsen die bij de sociale zekerheidskas zijn aangesloten. 
Een patiënt moet een afspraak maken bij een kliniek van EOPYY en als er nood is aan verdere opvolging, wordt hij van daar uit doorgestuurd naar een specialist, of naar de tweederangszorg in de openbare hospitalen.


De Griekse regering is vastbesloten om 8.500 personeelsleden uit de zorgsector te ontslaan,  
om de quota te halen die de trojka heeft opgesteld, namelijk 11.000 ambtenaren ontslagen in 2014. 
Veel van die 8.500 werken in de primaire zorgverstrekkingsklinieken. Een deel van de klinieken zullen worden ondergebracht in de hospitalen of in nieuwe verzorgingscentra en nieuwe personeelsleden zullen worden aangenomen met andere contracten en natuurlijk met een veel lager loon.

Maar ondertussen kunnen de Griekse patiënten niet meer terecht in deze klinieken en moeten ze noodgedwongen naar de ziekenhuizen die nu zowel de eerste- als de tweedelijnsverzorging op zich nemen. 
De wachtrijen worden er alleen maar langer op en het is niet ongewoon dat een patiënt met een griep op de spoeddienst tot 12 uur moet wachten voor een dokter hem ziet, terwijl er naast hem een slachtoffer van een motorongeval met een gebroken been evenzeer moet wachten tot hij aan de beurt komt.


Regering is trots op het beleid
De Griekse regering is ondertussen trots op haar beleid. 
Adonis Georgiadis heeft in november 2013 nog gezegd dat hij niet wil dat de trojka hem de eer ontneemt om de ontslagen in de sector op te leggen. Hij wil het allemaal graag zelf doen.

Ook premier Samaras klopt zichzelf op de borst
Door de verschrikkelijk zware besparingsmaatregelen heeft Griekenland ondertussen een primair surplus. 
Een triomferend bericht dat in vele media wordt overgenomen alsof Griekenland een overschot op de begroting heeft door een strikt beleid te voeren. 
Primair surplus betekent dat er geld overblijft nadat alle rekeningen zijn betaald, zonder dat daarbij de afbetalingen van de interesten op de leningen zijn meegerekend.

Premier Samaras beweert  
dat het primaire begrotingsoverschot op 1,5 miljard euro staat. Afhankelijk van zijn publiek, spreekt hij ook van 2 miljard euro (op 18 mei 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Griekenland). 
De Griekse statistische dienst houdt het op een 812 miljoen euro. 

Minister van Financiën Stournaras sprak vorige week op de eurgroep-vergadering ook al van een bedrag van 1,5 miljard euro, maar daar werd het cijfer heel sceptisch ontvangen. Het is wachten op de cijfers van Eurostat op 23 april.

Volgens de leenovereenkomst met de trojka mag Griekenland het bedrag van het primaire surplus besteden zoals het wil. 
Volgens criteria die toch veeleer lukraak gekozen lijken te zijn, zou een primair surplus betekenen dat het met Griekenland goed gaat. 
De situatie in de gezondheidszorg relativeert dat toch wel erg. 

Het primair surplus is er bovendien gekomen door de Griekse bevolking leeg te knijpen, want van economische heropleving is voorlopig nog geen sprake.


Explore the Polar Bear Capital of the World with Google Maps

Google Street View oog in oog met ijsbeer in Canada

Een team van Google Street View is voor de eerste maal oog in oog komen te staan met een ijsbeer tijdens een expeditie in de Noord-Canadese toendra. 

Een team van Google Street View is voor de eerste maal oog in oog komen te staan met een ijsbeer tijdens een expeditie in de Noord-Canadese toendra. 

Ter ere van de internationale dag van de ijsberen trok Google richting Manitoba om de habitat van deze met uitsterven bedreigde kolossen nauwgezet te documenteren. 
Voor een keer was de camera niet op de rug van een medewerker gemonteerd maar vastgemaakt aan een speciaal voertuig, een zogenaamde 'buggy'. © Google. 'Het Street View project laat de kijkers kennismaken met de onmetelijke toendra en de migratie van de ijsberen', aldus Krista Wright, directrice van de organisatie PBI (Polar Bears International).
'De dieren bleken niet alleen indrukwekkend maar ook zeer nieuwsgierig. 
Soms kwamen ze naar onze truck, eentje ging zelfs op zijn achterste poten staan en leunde tegen het voertuig'.

Het leverde een bijzonder beeld op waarbij automatisch de vraag rijst: 


Aus für Prostitution. EU will Freier bestrafen

  • Prostitution, unabhängig ob freiwillig oder unfreiwillig, ist laut EU eine Verletzung der Menschenrechte. Österreich und Ungarn sind die einzigen zwei Länder Europas, in denen Prostition ohne Einschränkungen erlaubt ist

Bordelle, Peepshows und Laufhäuser boomen in Europa wie nie zuvor. Das Angebot, vor allem an Frauen, die ihren Körper zu Dumpingpreisen anbieten, ist enorm. Doch damit soll nun Schluss sein. Frauen sollen ihren Körper nicht mehr für sexuellen Bedürfnisse zahlungswilliger Männer zur Verfügung stellen. 
Denn das verstößt gegen die Menschenrechte, so die EU.


Aus für Prostitution? EU will Freier bestrafen
APA/proi/mort
  

Der Gang zu Prostituierten soll strafbar werden,
 fordert deshalb das Europaparlament. Nicht nur Zwangsprostitution sondern auch freiwillig angebotene sexuelle Dienstleistungen gegen Bezahlung verletzten die Menschenrechte, meint der EU Staat. 
Die EU-Abgeordneten stimmten am Mittwoch in Straßburg mit großer Mehrheit für eine entsprechende unverbindliche Resolution.

Die EU-Staaten sollten zudem Ausstiegsstrategien für Prostituierte entwickeln, verlangen die Volksvertreter. 

Als Vorbild zum Umgang mit sexuellen Dienstleistungen werden Schweden, Island und Norwegen genannt. 
Dort wird Prostitution als Verletzung der Menschenrechte und als Form der Gewalt gegen Frauen betrachtet. Nicht die Frauen, die sexuelle Dienstleistungen anbieten werden bestraft, sondern diejenigen, die dafür bezahlen.

Legalisierung führte zu Desaster

"Statt der Legalisierung, die in den Niederlanden und Deutschland zu einem Desaster geführt hat, brauchen wir einen nuancierten Ansatz, der die Männer bestraft, die die Körper der Frauen als Gebrauchsgegenstand behandeln, ohne dabei diejenigen zu bestrafen, die in die Sexarbeit abgeglitten sind", so die Europaabgeordnete der britischen Labourpartei Mary Honeyball.

Gewalt gegen Frauen bekämpfen

In einer separaten Resolution votierten die Abgeordneten am Dienstag dafür, Gewalt gegen Frauen auf europäischer Ebene zu bekämpfen. Sie rufen die Kommission dazu auf, bis Jahresende Gesetzesvorschläge vorzulegen, mit denen geschlechtsbezogene Gewalt in der EU verhindert werden kann. Geschlechtsbezogene Gewalt sollte als Verbrechen angesehen werden, betonen die Abgeordneten.

Ziel ist eine Gesellschaft ohne Prostitution

Unter anderem macht sich Frankreichs Frauenministerin Najat Vallaud-Bekacem dafür stark das Sex-Business einzudämmen. In einem Interview mit dem Schweizer Tagesanzeiger erklärte sie: "Ziel ist eine Gesellschaft ohne Prostitution". 

Und Bekacem weiter:
 "Eines ist sicher: Überall dort, wo Prostitution legal ist, breitet sich das Gewerbe explosionsartig aus. Welche Art von Gesellschaft wollen wir unseren Kindern hinterlassen? Das ist doch die wirkliche Frage, die wir uns stellen müssen."

Damit würde auch die Zwangsprostitution zurückgehen oder gestoppt werden. So gibt es schon eine regelrechte Frauenhandels-Mafia. Darunter auch viele Frauen aus Afrika, vor allem Nigeria. 

So werden Frauen in nigerianischen Dörfern mit falschen Versprechungen nach Europa gelockt, wo sie vorher einem Woodoo-Schwur leisten müssen, wo sie schwören müssen das Geld für den Transport zurückzuzahlen. 
Weshalb sie dann in Europa umso eher bereit sind durch Prostitution ihre Schulden über Jahre abzuarbeiten.

Österreich und Ungarn sind die einzigen Länder Europas in denen Prostitution ohne Einschränkungen erlaubt ist

In Dänemark, Belgien, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Polen, Portugal, Spanien, England und Schweden gilt Prostitution bereits als nicht legal. 

Nur in Griechenland, Holland und Deutschland ist es unter bestimmten Voraussetzungen legal.
Lockere Gesetze gibt es nur noch Ungarn und Österreich. 


Die nicht bindende Resolution wurde mit 343 Stimmen im Europaparlament angenommen. Bei 105 Enthaltungen stimmten 139 Abgeordnete dagegen. 


Am 5. März wird das Europäische Parlament den Internationalen Frauentag feiern. 
Dieses Jahr ist er ganz der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen gewidmet.

Wo sind die meisten Bordellen?
In Brüssel 


Quelle Format.at


«Völker Europa, hört das Schweizer Signal»


Überraschung und Wutgeheul verbreiten die Euro-Funktionäre und die von ihnen gelenkte Presse in Europa über die Volksabstimmung in der Schweiz gegen die Massenzuwanderung. 
Offenbar hat die Schweiz mit dem demokratischen Recht der Volksabstimmung die Herrschaftsstrukturen Europas nachhaltig gestört. 

In einer Talkshow wies der AfD-Vorsitzende Lucke die zeternden Vertreter der anderen Parteien darauf hin, dass die Schweiz schon bisher eine Begrenzung der Zuwanderung habe, die im Sommer auslaufe. 
Die Volksabstimmung habe nun dieses Begrenzungsrecht nur erneuert, nicht neu geschaffen. Für Vorwürfe gäbe es deshalb überhaupt keinen neuen Tatbestand. 


Wenn ein urdemokratisches Land wie die Schweiz von seinem Recht Gebrauch macht, die Bürger selbst über die sie beunruhigenden Fragen abstimmen zu lassen, und dieser Tatbestand allein die Euro-Elite schon in helle Aufregung versetzt, muss mehr hinter ihrem Ärger stehen als der Tatbestand rechtfertigt. 
Tatsächlich bricht am Beispiel der Schweiz ein inzwischen tiefgreifender Widerspruch zwischen den Wünschen der Bevölkerung und dem Funktionärssystem der nicht gewählten herrschenden Euro-Elite auf. 
Die 28 Politkommissare und ihre 50 000 Beamten haben bisher mit den ihnen verbundenen Regierungen nämlich ohne Rücksicht auf die Wünsche der Bevölkerung das bestimmt, was ihnen entweder die Weltmacht oder die angelsächsischen Banken und Konzerne als wünschenswert oder notwendig vorgeschrieben haben. 
Dass dies den Wünschen der Bevölkerung in vielen Fällen widerspricht, hat die herrschende Euro-Elite nie gestört, bricht aber nun am Beispiel der Schweiz zum ersten Mal als rechtsgültiger Widerspruch auf. 

In anderen Fällen hat die Euro-Elite keine Rücksicht auf die Bevölkerung genommen, zum Beispiel:

1. Die Masse der Bevölkerung will keinen diktatorischen europäischen Super-Zentralstaat, sondern ein «Europa der souveränen Vaterländer». Im Vertrag zu Lissabon ist dies von der Elite ohne Abstimmungen in kleinem Kreise anders beschlossen worden. Seitdem handelt die Euro-Elite zentral-diktatorisch in Richtung Zentralstaat, während sich in den Bevölkerungen der Mitgliedsländer dagegen eine immer stärkere Euro-Opposition bildet, wie sich zum Schrecken der etablierten Parteien in der nächsten Euro-Wahl voraussichtlich an neuen Parteien wie zum Beispiel der AfD zeigen wird. Auch England und Frankreich wollen ihre Souveränität nicht abgeben. 
Nur die deutschen Altparteien drängen darauf – angetrieben von den USA und den Banken und Konzernen –, für welche das Verhandeln mit einer Zentralregierung leichter ist als mit 27 nationalen souveränen Regierungen. 

Die Schweiz signalisiert nun, 
dass der Traum der zentralen «Vereinigten Staaten von Eu­ropa» nicht mehr realisierbar sein könnte und der Vertrag zu Lissabon insofern gegen den Willen der Bevölkerung steht. 

2.    Wie stark die USA hinter dem Handeln der Euro-Elite stehen, zeigt gerade wieder die EU-Zulassung von Duponts Genmais. 
Ohne entsprechende Prüfungen bzw. mit von vom Konzern bezahlten Gutachten wurde gegen 80% der Bevölkerung in Deutschland von der deutschen Regierung die Zulassung von Genmais mit Hilfe der EU geduldet, von anderen bestochenen Regierungen von Mitgliedsländern sogar befürwortet, womit Merkel wiederum das Interesse internationaler Monopolkonzerne gegen den Willen der Bevölkerungsmehrheit Europas durchgesetzt hat. 
Die Folgen für Umwelt und Gesundheit der Bevölkerung wiegen offensichtlich leichter als die Monopolmacht von Dupont. 
Zu Recht schreckt deshalb das Signal aus der Schweiz die internationalen Konzerne auf, dass der Fügsamkeit der Kommissare unter den Willen des Grosskapitals von der betroffenen europäischen Bevölkerung mehr basisdemokratischer Widerstand als bisher entgegen schlagen könnte.
 
3.    Die europäischen Funktionäre haben zugelassen und gefördert, dass die Nato ebenfalls als europäische Institution deklariert worden ist, obwohl sie

–     allein von den USA geführt, ihren Zwecken dienlich und ohne europäisches Eigeninteresse von den Europäern finanziert wird

–     und für Angriffskriege der USA missbraucht wird (Afghanistan, Nordafrika, Somalia und nun auch Zentralafrika), deren Kriegsziele durch die amerikanische Rüstungs- und Finanzkonzerne vorgegeben werden, welchen die europäischen Nato-Vasallen nur Geld und Soldaten als Hilfstruppen zuliefern, nicht aber entscheidend mitzureden haben. Die Bevölkerung will zu 80% keine Kriegsverwicklung deutscher Soldaten, die Nato dagegen zündelt in US-Auftrag ständig neue Kriege an. 
Das Signal Schweiz könnte auch hier zum Widerstand der Bevölkerung gegen den Missbrauch der Nato für die amerikanischen Weltmachtziele führen. 

–     Das gilt auch für den allein im amerikanischen Interesse liegenden subversiven Kampf der Nato durch «orangene Revolutionen» wie in Nordafrika, Syrien und jetzt wieder in der Ukraine, welche der von den USA vorgegebenen Nato-Doktrin folgen: Keep the Russians out, the Americans in and the Germans down. 
Die Brzezinski-Doktrin der politischen und militärischen Einschnürung Russlands befolgt auch die Regierung Obama noch. 
Deshalb werden von der CIA Aufstände geschürt und bezahlt (Klitschko allerdings von der Konrad-Adenauer-Stiftung), wird die internationale Presse zur Durchsetzung der Revolutionen auf Hassgesänge gegen Putin eingeschworen und sind die EU-Kommissare bereit, für die Weltmachtzwecke der USA sogar die finanziellen Kosten und Hilfszusagen der Ukraine zu übernehmen. 

–     Auch hier ist das Interesse der Weltmacht und ihrer Euro-Funktionäre nicht Wille der Bevölkerung – nicht einmal in den von Revolution überzogenen Ländern selbst, sondern es geht um die Interessen der angelsächsischen Hochfinanz, der US-Rüstungsindustrie und die Machtausdehnung der «einzigen Weltmacht» gegen Russland. 
Die Euro-Funktionäre spielen nur für den US-Imperialismus gegen die Interessen und auf Kosten der europäischen Bevölkerung mit. Das Schweizer Signal könnte jetzt wieder Friedensbewegungen gegen die Subversiv-kriege der USA mobilisieren, sobald den Menschen der Hintersinn der angeblichen Revolutionen bewusst wird. 

4.    Dass die Eurokratie Hilfsorgan der internationalen Banken, Versicherungen und Konzerne auch gegen und auf Kosten der europäischen Bevölkerung ist, wurde vor allem in der Finanzkrise deutlich: Auf Weisung der US-Regierung und dadurch auf Druck der EU-Kommission wurde die Überschuldung der atlantischen Grossbanken zuerst durch eine Bürgschaft und dann durch Gesamtschuldenübernahme der europäischen Länder übernommen, damit die Bankschulden erhalten und die überschuldeten Länder dadurch als Schuldner im Griff dieser Banken verbleiben sollten. 
Hauptlast an dieser Mithaftung (Schuldenunion) trägt zu 27% der deutsche Steuerzahler. 

Gegenüber letzterem hat der Finanzminister behauptet, «Bürgschaften sind keine Zahlungen». Somit wurden die Schulden bei Banken und Pleiteländern seitdem kräftig weiter aufgestockt (in Griechenland allein verdoppelt), was in jedem Falle zu Lasten vor allem der deutschen Bürger und Sparer geht, nämlich:

–     Die künstliche Zinssenkung enteignet die Sparer und Lebensversicherungen.

–     700 Milliarden Euro Target-Zahlungen sind praktisch verlorene Exportfinanzierung. Die Euro-Bank und damit zumeist die Bundesbürger zahlen die Export­überschüsse (zum Beispiel den Griechen für ihre Importe aus Deutschland) mit immer geringerer Chance auf Rückzahlungen.

–     Am stärksten belasten unsere Bürger die angeblichen «Rettungsschirme» und der ESM, welche die Schulden von internationalen Spekulationsbanken und Eurostaaten verbürgen und damit die Schuldenkrise verlängern, vergrössern und für die soliden Länder immer gefährlicher machen. 
Beim nächsten Schub der Finanzkrise und beim nächsten Bankrott von Banken oder Mitgliedsländern werden nämlich aus Bürgschaften Zahlungen von Hunderten von Milliarden Euro fällig, die nicht mehr ohne Währungsreform abzudecken sind. 

Zu all diesen finanzakrobatischen Abenteuern wurden die Bürger nicht gefragt, die Konzepte unter amerikanischer Aufsicht in kleinem Kreis von Grossbankern und Euro-Funktionären ausgekungelt und den Parlamenten ohne Debatte zur Pflichtannahme – alternativlos – vorgelegt. 
So wurde die Demokratie ausgehebelt. Das Schweizer Signal dürfte auch in der Euro-Finanzkungelei für Alarmstimmung sorgen, zumal das Bundesverfassungsgericht bereits Teile dieser Kungelei für verfassungswidrig hält. 

 
Ebenso wie die Amerikaner ihre Angriffskriege mit der Phantomgefahr von «Terrorismus» begründen, bekämpfen jetzt die Euro-Funktionäre jede Forderung nach Mitbestimmung der Völker über das, wofür sie haften und bluten sollen als «Nationalpopulismus». 

Das internationale Grosskapital und die «einzige Weltmacht» (Brzezinski) wollen keine nationale Mitbestimmung, keine wirkliche Demokratie in Europa, 
sondern nur eine scheindemokratische Verkleidung einer amerikanisch-europäischen Zentraldiktatur, 
wie der EU-Funktionär Juncker zum besten gab: «Wir beschliessen etwas, stellen es dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es kein grosses Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter; 
Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt…» So läuft die Entdemokratisierung in Europa und die Machtergreifung der Brüsseler Politkommission im Auftrag der USA. 


Die Furcht der Euro-Funktionäre, dass das Signal aus der Schweiz nun die Demokraten in Europa wachrüttelt und sich bei der kommenden Europawahl ernsthafter Widerstand der Demokraten nach Mitbestimmung der europäischen Belastung für die Bürger ergeben würde, wird nicht mit Argumenten, sondern mit dem Totschlagsargument «Nationalpopulismus» zu bekämpfen versucht. 

Damit zeigen die Internationalisten, dass sie gegen jeden Wunsch jedes Volkes (populus) ihre eigenen Zentralinteressen ohne und gegen die Bürger weiter betreiben wollen.
Man kann nur sagen

 «Völker, hört die Signale! Europa, höre das Schweizer Signal!»    


Genozid vom Europa - EU-Gericht: EU Staten muss Asyl-Bewerbern Wohnung zahlen

Durch die Scheinasylanten (illegale Einwanderer) wächst Europa schneller zu einer Union


EU-Staaten müssen den Asyl-Bewerbern ab dem ersten Tag ihres Antrags eine Wohnung zur Verfügung stellen. 

Asylbewerber in der EU müssen ab dem Tag des Antrags die Chance auf eine Wohnung haben. 
Sollte der Staat keine Unterkunft stellen, müsse er den Bewerbern ausreichend Geld für die Anmietung einer Wohnung zur Verfügung stellen, urteilte der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Donnerstag.

Die finanzielle Unterstützung müsse dabei „für ein menschenwürdiges Leben ausreichen“. Der Staat ist demnach auch verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die familiäre Gemeinschaft gewahrt bleibt und dem Wohl des Kindes Rechnung getragen wird. Der Asylbewerber könne eine Unterkunft auf dem privaten Wohnungsmarkt allerdings nicht nach seinen persönlichen Vorlieben wählen.

Der EuGH berief sich in seinem Urteil auf eine EU-Richtlinie von 2003 und entschied in einem Rechtsstreit vor einem Arbeitsgericht in Brüssel.


Die Jahrzehnte voller Wohlstand und Völlerei haben die Menschen geistig verkrüppelt.
Das Problem ist die Jahrelange Gehirnwäsche ,
wo den Bürgern ein komplett falsches Geschichts- und Vergangenheit Bewusstsein eingeimpft wurde.
Das Resultat ist, das nachher diejenigen die auf den Schmutz aufmerksam machten, öffentlich hingerichtet werden und die, die den Schmutz verursachen, gefeiert werden
.

In der Schweiz hat es genau deshalb einen Volksentscheid gegeben.

Und in Deutschland beschreibt Tilo Sarrazin in seinem neuen Buch die Zukunft:


Nigel Farage: "EU gebruikt crisis voor Verenigde Staten van Europa"

Dit zie je nooit op de Staats TV

De crisis is bewust gecreëerd en wordt in stand  gehouden om de  USE (verenigde staten van Europa) erdoor te drukken.  
 
Nog steeds wordt er gesleuteld aan das 3e Reich.
Groeten van martin Schulz, Barroso, Schäuble, Rutte, Verhofstad, Von Rompuy und kameraden.  


Zoals dit vroeger bij Hitler niet werkte zal dit nu ook weer niet gaan werken.
De honderden verschillende soorten mensen in Europa zijn niet te verenigingen. 
En dat hoeft ook helemaal niet want zo zijn mensen nou eenmaal. 

Het zal een schijnconstructie blijven gebaseerd op omkoping en corruptie al dan niet legale door bijv. de exorbitante hoge salarissen te bieden aan Brusselse politici zodat dat alle politieke macht daar heen vloeit (uiteindelijk zijn de meeste EU politici hebberige zakkenvullers zoals 80% van alle mensen tegenwoordig)

Met een beetje kritisch denkvermogen, is het aan te bevelen om eens na te denken om een leven buiten deze  EU Staat te gaan beginnen. Cultuur is niet te veranderen en zeker niet te vernietigen.Nigel Farage in plenair debat in Straatsburg tegen Griekse minister van Buitenlandse Zaken. Datum: 25-02-2014.

Wilt u op Nigel stemmen? 

Geef uw stem dan op 22 mei 2014 aan Artikel 50, de Nederlandse partner van UKIP.

 

2/26/2014

Du Bist Super Geil, ....
 Ich Bin Super Geil...Nah, wenn dass nichts wird? 

Super süß, super sexy, super easy, supergeil
Super Leute, super lieb, super Love, supergeil
Super Uschi, super Muschi, super Sushi, supergeil
Super heftig, super deftig, super lässig, supergeil
Super fit, super fresh, super Livestyle, supergeil
Super Power, super stark, super Markt, supergeil


Es ist supergeil, supergeil
Richtig supergeil, supergeil
Ich finds supergeil, supergeil
Denn du bist supergeil

Super knister, super knusper, super Snack, supergeil
Super Freunde, super spritzig, super Party, supergeil
Super Optik, super chillig, super Cookies, supergeil
Super Sonntag, super Montag, super lazy, supergeil
Super crunchy, super tasty, super crazy, supergeil
Super fruchtig, super lecker, super smooth

Es ist supergeil, supergeil
Richtig supergeil, supergeil
Ich finds supergeil, supergeil
Denn du bist supergeil

Es ist supergeil, supergeil
Richtig supergeil, supergeil
Ich finds supergeil, supergeil
Denn du bist supergeil

Sehr, sehr geile Sachen hier
Bio ist auch sehr, sehr geil
Sehr geile Bioprodukte, toll

Es ist supergeil, supergeil
Richtig supergeil, supergeil
Ich finds supergeil, supergeil
Denn du bist supergeil

Guck ma hier, sehr, sehr geile Fritten, super
Sehr geiler Dorsch übrigens, sehr geil
Oh hier, Klopapier, oh, das ist aber weich

Sehr, sehr geil, super

Jetzt geht’s los: Putin verlegt Truppen

Maar voor de rest heeft Nederland de 50 JSF niet nodig en hoeft er überhaupt geen extra geld naar Defensie toch ? 
 VORERST: NOCH EIN KALTER KRIEG   

Es gibt jetzt zu viele Länder, die unter dem  Kriegerischen und Finanz Einfluss von Amerika.stehen.

Es muss mal genug sein.Putin wird es denen schon klar machenVor einigen Wochen gab US-Präsident Barack Obama dem amerikanischen Sportreporter Bob Costas parallel zu der Eröffnungsveranstaltung der Olympischen Winterspiele im russischen Sotschi ein Interview. 
Obama nahm ebenso wie einige andere führende Politiker der Welt nicht an der Eröffnungsfeier teil und hielt sich auch sonst von den Spielen fern. Der amerikanische Präsident behauptet zwar während des Interviews, seine Beziehung zum russischen Staatschef Wladimir Putin sei herzlich, aber es drängt sich einem schon die Frage auf, ob die Beziehungen zwischen den USA und Russland nicht wirklich auf einem Tiefpunkt angelangt sind. Denn eine Woche, nachdem er behauptet hatte, sein voller Terminplan erlaube es ihm nicht,

die amerikanischen Sportler bei den Olympischen Spielen persönlich anzufeuern, nahm er erst einmal eine dreitägige Auszeit und ging mit Freunden Golf spielen.

Und dann plötzlich, wie aus dem Nichts, eskalierte die Gewalt in der benachbarten Ukraine gerade zu der Zeit, als Putin der Welt seine 52 Mrd. Dollar teuren Spiele präsentierte. 

Einige werden jetzt vielleicht einwenden, dies sei reiner Zufall, aber, wie Franklin D. Roosevelt einmal sagte, »geschieht nichts in der Politik zufällig«. Wenige Tage nach Beginn der Straßenschlachten nach denen amerikanische verdeckte Operationen wahrscheinlich eine wichtige Rolle spielten.

Wenn man bedenkt, dass der gleiche Modus Operandi  
auch bei den Aufständen im Iran, in Ägypten und Syrien in den letzten Jahren zum Tragen kam, kann man schon den Schluss ziehen, dass die USA auch in der Ukraine mit die Fäden zogen.

Der Zeitpunkt der ukrainischen Revolution passte einfach … ein bisschen zu perfekt
Wenn es vielleicht, zumindest aus unserer Perspektive, den Anschein hat, als hätten die USA den Sieg davongetragen, weil der von Russland unterstützte ukrainische Präsident Wiktor Janukowytsch auf eine Art und Weise gestürzt wurde, die sehr an die Ereignisse in Ägypten erinnert, sollte man sich bewusst machen, dass Präsident Wladimir Putin genau wusste, was vor sich ging.
Im vergangenen August, also kurz vor der damals drohenden Eskalation des Konflikts in Syrien, verlegte Putin Berichten zufolge 160 000 Soldaten in die Region, und seine kaum verhüllten Drohungen eines möglichen nuklearen Gegenschlags gegen Saudi-Arabien fanden ihren Weg in die internationalen Schlagzeilen. Um sein Gesicht zu wahren, machte Präsident Obama einen Rückzieher und behauptete, die Situation sei entschärft (auch wenn im Zusammenhang mit dem angeblichen Chemiewaffenangriff noch kein Einvernehmen erzielt worden war).
Und jetzt erleben wir in der Ukraine, dass sich dort ähnliche Ereignisse vollziehen. Und wieder einmal – auch weil jetzt die Olympischen Spiele zu Ende gegangen sind – lässt Wladimir Putin ohne in irgendeiner Weise überrascht zu wirken, die militärischen Muskeln spielen.
Wie die Internetseite Zero Hedge berichtet, hat Putin, obwohl sich die Ukraine faktisch derzeit in den Händen prowestlicher Verbündeter befindet, Soldaten in die ukrainische autonome Republik Krim entsandt:

»Heute [25.2.2014] gegen 12:00 Uhr wird aller Voraussicht nach das Große Landungsschiff Nikolai Filtschenkow, aus dem russischen Hafen Temrjuk am Asowschen Meer kommend, mit 200 Soldaten an Bord im russischen Schwarzmeer-Marinestützpunkt Sewastopol [Krim] erwartet. Dies berichtete heute der Vorsitzende der [all]ukrainischen Vereinigung Swoboda (›Freiheit‹), Oleh Tjahnybok, unter Berufung auf Quellen aus der Krim.
›Ich kann Ihnen diese Textnachricht zeigen‹, sagte Tjahnybok und las vor: ›Heute gegen 12:00 Uhr wird die Ankunft des Großen Landungsschiffs Nikolai Filtschenkow, das zur Schwarzmeerflotte der Russischen Föderation gehört, aus dem russischen Hafen Temrjuk kommend, in der Stadt Sewastopol erwartet. An Bord befinden sich etwa 200 bewaffnete Soldaten des 328. Marinebataillons, die in Temrjuk stationiert sind, sowie zehn Schützenpanzer vom Typ BTR-80.‹
Darüber hinaus, so bemerkte er weiter, seien schwere russische Transportflugzeuge vom Typ IL-76 von Kubinka in der Großregion Moskau aus nach Anapa am Schwarzen Meer gestartet. Zudem seien Angehörige der 45. Luftlande-Spezialeinheit sowie weitere Divisionen mit vier IL-76-Flügen von Pskow im Nordwesten Russlands nach Anapa verlegt worden. Von Sotschi seien sechs Hubschrauber vom Typ Mi-8 nach Anapa gebracht worden, so Tjahnybok.
Hier handelt es sich kaum um einen Zufall, da zugleich auch die Marine ihre Präsenz verstärkt. In einer gleichzeitigen Meldung berichtete die Zeitung Iswestija Kiew, es seien vier Schiffe mit Spezialeinheiten nach Anapa verlegt worden. Von dort aus könnten sie bei einer Geschwindigkeit von zehn bis 15 Knoten in vier Stunden Sewastopol erreichen, schrieb die Zeitung unter Berufung auf Iswestija w Ukraine.«

In einem Bericht von Infowars.com heißt es unter Berufung auf Medienberichte, es befänden sich nicht nur russische Soldaten auf der Krim, auf dem Rathaus von Sewastopol sei die russische Flagge gehisst worden. 
Möglicherweise sei bereits die völlige Annektierung der Republik im Gange.
Die Krim die erst 1954 der Ukraine zugeschlagen worden war hatte bereits ihre Bereitschaft erkennen lassen, eine Abspaltung von der Ukraine und ein Anschluss an Russland seien akzeptabel. Gerüchten zufolge soll sich der gestürzte ukrainische Präsident Janukowytsch auf der Krim aufhalten.
John Little stellte auf der Internetseite OmagaShock.com eine kurze Analyse der Lage in der Ukraine ins Netz. Seine Einsichten vom 24. Februar sind beängstigend voraus ahnend. 

Noch bevor die Meldungen über russische Truppenbewegungen die Öffentlichkeit erreichten, bemerkte Little, dass sich Putin aller Wahrscheinlichkeit nach zu einem militärischen Eingreifen gezwungen sehen könnte, weil Russland einfach nicht zulassen könne, dass die Ukraine an den Westen falle.
Warum nicht? – Wegen der Karpaten:

»… da sich die Ukraine auf der russischen Seite der Karpaten befindet … würde dieses Hochgebirge keinen Schutz mehr gegen eine Invasion bieten und damit die Verwundbarkeit Russlands verdoppeln. Russland benötigte dann doppelt so viele Streitkräfte, um seine Grenze zu schützen. Aber eine Streitmacht dieser Größe kann Russland nicht unterhalten.
Aus diesem Grund kann Russland nicht zulassen, dass die Ukraine in die Hände der Europäischen Union (EU) fällt. Man muss daher damit rechnen, dass Russland den Druck in aller Stille, aber massiv erhöht. Wenn Putin die Ukraine mit verdeckten Mitteln zurückholen kann, wird er dies tun. Wenn die USA und die EU ein verdecktes Vorgehen abblocken, wird Putin Soldaten schicken.«


Was nun in der Ukraine geschehen wird, ist schwer abzuschätzen, aber es sollte klar sein, dass die regionalen Scharmützel weitergehen werden, weil sowohl Russland als auch die USA gleichermaßen die Vorherrschaft und Kontrolle über Rohstoffe, aber auch was ihren geografischen und politischen Einfluss weltweit angeht, anstreben.
In einem Interview mit World Affairs Brief hieß es, als Folge dieser Mini-Konflikte könnte es durchaus zu einem thermonuklearen Krieg kommen. Präsident Obama wird in wenigen Jahren seinen Platz räumen müssen.

 Es ist aber damit zu rechnen, dass Wladimir Putin noch jahrzehntelang russischer Präsident bleiben wird. Und man kann sich eines sicher sein: Putin wird um jeden Preis sicherstellen wollen, dass Russland ganz oben in der Nahrungskette steht.

Russische Kommandos in Action


Abzug oder Scheinrückzug aus Deutschland?

Dritter Weltkrieg: Briten machen Panzer mobil


Gerhard Wisnewski

Für wie dumm halten Politiker und Militärs das Volk? 

2012 sickerte durch, dass die Briten 6000 Panzer nach Deutschland verlegen wollen. Natürlich nicht, um Krieg zu führen. Sondern weil sie die entsprechenden Grundstücke in England verkaufen müssen, um Geld zu sparen. 

Eine Milchmädchenrechnung, die wohl nicht mal das dümmste Milchmädchen glaubt. Denn Hin- und Rücktransport von 6000 Panzern würden den angeblichen Verkaufserlös schnell auffressen oder aber zumindest stark verringern. 
Außerdem kämen 6000 Panzerfahrzeuge der gesamten britischen Panzerarmee gleich 

– was soll diese in Deutschland? Aus Anlass der Ukraine-Krise ging Gerhard Wisnewski der Sache nach...
  Tja, es ist schon ein Kreuz mit den Sparmaßnahmen. »Aus Spargründen muss die britische Armee ein Grundstück verkaufen, auf dem 6000 Panzer stehen. Die sollen in Deutschland geparkt werden«, hieß es in der Welt vom 6. März 2012 (online). 

 Die Panzer oder Panzerfahrzeuge müssten »aus rein wirtschaftlichen Gründen« verlegt werden, berichtete damals die Welt. »Denn die Armee muss sparen und verkauft deshalb ein Grundstück in der Nähe von Birmingham, auf dem bisher 6000 Fahrzeuge parkten.

« Aha – und nun? »Jetzt muss ein neuer Standort gefunden werden, und die Logistikspezialisten des Verteidigungsministeriums entdeckten eine Menge Platz in Deutschland. 
Genauer gesagt auf dem Gelände der Ayrshire Barracks in Mönchengladbach. 

« Na, so eine Überraschung! Denn in der äußerst dünn besiedelten Besatzungszone Deutschland ist natürlich viel mehr Platz als im königlichen Mutterland. 
Natürlich nur vorübergehend, versteht sich. 
Noch steht die stattliche Fahrzeugflotte in den klimatisierten Hallen des Ashchurch Army Camp im Südwesten Englands.

Nur: Welches Milchmädchen soll diese Rechnung glauben? 
Was wird der Transport von 6000 Panzerfahrzeugen von Großbritannien nach Deutschland und zurück wohl kosten? 

Kann man ein Grundstück wirtschaftlich vermarkten, wenn man dafür 6000 Panzer über den Kanal nach Deutschland und wieder zurück verlegen muss? 

Und warum kann man die Panzerfahrzeuge nicht gleich an jenen Ort in Großbritannien bringen, an den sie später von Deutschland aus wieder »zurück verlegt« werden sollen?
Wiederholt sich die Geschichte?
In einschlägigen Foren werden die Pläne zur Aufgabe des Ashchurch-Depots denn auch ungläubig diskutiert. 
Ein Nutzer meint, dass die Basis doch gerade erst renoviert worden sei: »Wenn das die Militär-Basis ist, an die ich denke: Wurden dort wirklich all die Asbestverkleidungen durch feinsten Zinn ersetzt, nur um jetzt alles abzureißen?«, wundert man sich zum Beispiel im Historic Military Vehicle Forum. 

»Sag bloß, ich heiße Rip Van Winkle und hab bis zum 1. April geschlafen«, reagierte ein anderer auf die Nachricht über die Verlegung der Panzerfahrzeuge nach Deutschland. (Rip Van Winkle ist eine amerikanische Märchenfigur, die 20 Jahre in einer Höhle verschlief.) 
»Wie kann es billiger sein, all diese schweren und teuren Panzer über den Kanal in einen vermutlich anderen klimatisierten Unterstand in einem anderen Land zu bringen, statt sie hier in Großbritannien zu behalten?«, fragt sich ein anderer. 
»Hat jemand schon mal davon gehört, dass sich Geschichte wiederholt?«, heißt es in einem weiteren Beitrag. »Ich will hier niemanden beunruhigen, aber die Regierung hat doch gerade ein gemeinsames Militärkommando mit den Franzosen vorgestellt... Klingelt's bei den Worten ›August 1914‹?«
Mobilmachung ist die Schwester des Rückzugs
Und ob es da klingelt, denn im August 1914 begann der Erste Weltkrieg. 
Und 6000 Panzerfahrzeuge entsprächen in etwa der gesamten britischen Panzerarmee, wenn man alle gepanzerten Fahrzeuge mitzählt. 

Siehe hier. Ist der angebliche Verkauf des Ashchurch Army Camp also nur eine äußerst dumme Ausrede für die Verlegung einer mächtigen Panzerarmee? Um nicht zu sagen: für eine »Mobilmachung«? Denn mobil (beweglich) soll die riesige Panzerflotte ja wohl gemacht werden. Mobilmachung bedeutet, dass Truppenteile oder Streitkräfte ihre Friedensstandorte verlassen. Reden wir also von einem Mobilmachungsplan. Aber nein: Wenn es wirklich eine Mobilmachung gäbe, würden wir das doch erfahren! Nicht unbedingt. Denn eine Mobilmachung kann sowohl offen als auch verdeckt geschehen. Und die verdeckte Mobilmachung ist die natürliche Schwester des offenen Rückzugs, wie er in letzter Zeit von Briten und Amerikanern medienwirksam inszeniert wird.
Links blinken und rechts abbiegen
Noch im März 2013 verkündete die britische Regierung mit großem Brimborium ihre Abzugspläne aus Deutschland. 
Spätestens bis 2020 will man angeblich weg sein: »Die Rückkehr aus Deutschland markiert das Ende einer historischen Ära, die über 60 Jahre an-gedauert hat«, wird der britische Verteidigungsminister Philip Hammond zitiert. 
»Wir sind der deutschen Regierung und den deutschen Bürgern großen Dank für die Unterstützung schuldig, die sie unseren Streitkräften gegenüber gezeigt haben.
« Keine Ursache. Aber haben Sie am Ende nicht was vergessen? Nämlich eine Panzerflotte?
»Bizarr«, wundert sich ein Nutzer in dem erwähnten britischen Armeeforum, »wir verlegen Truppen von Deutschland zurück nach Großbritannien, während wir ihr militärisches Gerät nach Deutschland bringen. 

Eine seltsame Welt, in der wir leben...« Nicht doch: Schließlich wäre es nicht das erste Mal, dass das Militär links blinkt und rechts abbiegt. 
Wie sagte doch der gute alte Stratege Sun Tsu: »Jede Kriegführung gründet auf Täuschung. Wenn wir also fähig sind, anzugreifen, müssen wir unfähig erscheinen; wenn wir unsere Streitkräfte einsetzen, müssen wir inaktiv scheinen; wenn wir nahe sind, müssen wir den Feind glauben machen, dass wir weit entfernt sind; wenn wir weit entfernt sind, müssen wir ihn glauben machen, dass wir nahe sind.«
Abzug oder Scheinrückzug?
Geht es also wirklich um ein bloßes »Umparken« einer riesigen Fahrzeugflotte aus »Spargründen«? 

Oder sind die Sparmaßnahmen und der angebliche Immobilienverkauf in Großbritannien in Wirklichkeit eine Legende? 

Geht es in Wahrheit um eine verdeckte Mobilmachung? Rätsel über Rätsel. 

Zwar war der anfangs genannte Welt-Artikel ziemlich allein auf weiter Flur – was entweder für ein Leck oder für eine Ente spricht. Außerdem ist er, wie gesagt, zwei Jahre alt. 

Aber mit Datum vom 7. März 2012 meldete auch die Website der Westdeutschen Zeitung: »In den kommenden Monaten will das britische Verteidigungsministerium entscheiden, ob 6000 Panzer, Lkw oder Jeeps nach Europa und damit womöglich nach Gladbach umziehen sollen.
« Ein Jahr später, am 6. März 2013, meldeten die Grünen im Nordrhein-westfälischen Landtag, dass noch keine Entscheidung über die Einlagerung von Panzern getroffen worden sei. 
Stattdessen hält man sich bei dem Thema äußerst bedeckt. 

So bedeckt, dass selbst die mehr als 300 zivilen Beschäftigten des Ashchurch Army Camp über ihre Zukunft im Unklaren gelassen werden. 
»Sie sind wütend, nicht nur weil das Camp verkauft werden soll, was sie für falsch halten, sondern über die Art und Weise, wie sie im Dunkeln gelassen wurden«, berichtete das Gloucestershire Echo am 12. Juni 2013. 

Die Gewerkschafter wollten nun wissen, »warum sie weder vom Verteidigungsministerium noch von ihrem Abgeordneten ordentlich informiert wurden«, so die Zeitung. 

»Es gibt keine Kommunikation«, beklagte sich einer. Ja, aber warum denn nicht? Sonst wird doch auch die Schließung oder Verlegung jedes Standorts groß und breit diskutiert. Die Gewerkschafter seien »fassungslos« über die Gespräche zwischen dem Staatsminister im Verteidigungsministerium, Andrew Robathan, und dem örtlichen Abgeordneten Laurence Robertson, »dass die Anlage Ende 2014 geschlossen werden und nach Salisbury verlegt werden soll«, so das Blatt. Na bitte – also doch nicht nach Deutschland?
Nur nicht zu früh freuen: Ein Arbeiter sagte, »es sei seltsam, dass Salisbury als Zielort für die Fahrzeuge genannt worden sei, weil es dort keine angemessenen Aufbewahrungsmöglichkeiten gebe«. 
Denn auch Militärfahrzeuge kann man nicht einfach längere Zeit im Freien stehen lassen, sondern man braucht dafür speziell klimatisierte Hallen. 
Also ein Ablenkungsmanöver? 

Und tatsächlich bestätigte das Verteidigungsministerium bei anderer Gelegenheit, dass es weder eine Prüfung noch eine Entscheidung für Salisbury gebe. 
Selbst Ende November 2013 hielt sich das Verteidigungsministerium weiterhin bedeckt. Auf eine Anfrage, welche Ausweichquartiere es für das Ashchurch Camp gebe, antwortete das Ministerium allgemein: »Die Suche nach einem anderen Standort ist noch immer im Gange.« Also doch nicht Salisbury, sondern Deutschland?
US-Panzer in Deutschland: Showdown mit Russland?
Die USA haben in Deutschland inzwischen jedenfalls schon neue Standorte gefunden. Während die deutsche Öffentlichkeit glaubt, dass die Westalliierten Deutschland den Rücken kehren, bringen auch die Vereinigten Staaten schwere Kampfpanzer zurück. 

Auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr wollen sie mit 29 Abrams-Panzern den Panzerkrieg üben. Aber »wozu eigentlich?«, 
fragte aus diesem Anlass misstrauisch die Stimme Russlands: »Und was hat die NATO-Eingreiftruppe damit zu tun, deren Soldaten oft nahe der russischen Grenze üben?« Die Antwort: Der Aufmarsch würde nur allzu gut in die geopolitische Umgebung passen, in der westliche Kriegstreiber auf einen Showdown mit Russland zusteuern.
Der westgesteuerte Putsch in der Ukraine spricht da eine deutliche Sprache. 
Russland wiederum betrachtet »eine Übernahme der Ukraine durch die EU und die NATO als ›strategische Bedrohung‹ der russischen Unabhängigkeit«, wie der ehemalige Reagan-Berater Paul Craig Roberts schrieb

»Für Washington und die leichtgläubigen Ukrainer, die ihm auf den Leim gegangen sind, würde es eine Niederlage bedeuten«, wenn sich die Hälfte der Ukraine nun Russland anschlösse. 
»Um sein Gesicht zu wahren, könnte Washington sogar versucht sein, eine Konfrontation der Großmächte zu provozieren...« Da baut man eben gerne schon mal vor.