2/28/2015

10 redenen waarom de VS en de EU uit zijn op oorlog

Het vrije Westen bestaat niet meer
 ,
Als Washington en Brussel niet van hun huidige koers afgebracht kunnen worden, dreigt een wereldwijd drama van ongekende omvang.
De meeste gewone mensen weigeren te geloven dat de globalisten in Washington en Brussel een oorlog met Rusland willen veroorzaken.
Iemand met een beetje verstand zou onmiddellijk inzien dat zo’n oorlog alleen maar verliezers kent en onvoorstelbaar veel menselijke leed zal veroorzaken. 
  ,
We hebben het hier echter over politici die letterlijk bereid zijn over lijken te gaan om hun positie van macht in een doodziek, door- en door corrupt en op zijn laatste benen lopend systeem te redden.

 ,
‘Eenvoudige zaak volk mee te krijgen in oorlog’
Nazi kopstuk Hermann Göring legde tijdens de Nürnberg processen na de Tweede Wereldoorlog in slechts enkele woorden uit hoe Duitsland zover kon komen de tot dan toe meest bloederige oorlog ooit in gang te zetten:
‘Natuurlijk willen de gewone mensen geen oorlog, niet in Rusland, noch in Engeland, en trouwens ook niet in Duitsland. Dat is duidelijk. 
Maar uiteindelijk zijn het de leiders van het land die het beleid bepalen, en het is altijd een eenvoudige zaak om het volk daarin mee te sleuren, of het nu een democratie, een fascistische dictatuur, een parlement of een communistische dictatuur is. Want stem of geen stem, het volk kan er altijd toe worden aangezet de leiders te gehoorzamen. Dat is makkelijk. 
Je hoeft hen enkel te vertellen dat ze worden aangevallen, en de vredestichters te beschuldigen van gebrek aan patriottisme en het blootstellen van het land aan gevaar. In ieder land werkt het zo.’
Görings verklaring kan één op één worden toegepast op de situatie in 2015. In zowel Amerika als Europa staat de politieke en financiële 1% elite al enige jaren onder grote druk. Nog nooit zijn ze met zoveel bedreigingen geconfronteerd die hun monopoliepositie in het vergaren van alle beschikbare macht en welvaart –ten koste van de burgers- ondermijnen.
 ,
Complottheorieën
Complotfanaten geven van alle ellende doorgaans de schuld aan één of meerdere machtige –al dan niet ‘geheime’- organisaties en groepen, zoals de Vrijmetselaars, de ‘Illuminati’, Skull & Bones, de ‘neocons’, de ‘banksters’, of –en dat is het oudst denkbare en tevens makkelijkste zwarte schaap dat het altijd goed doet bij de ‘gecontroleerde oppositie’- de Joden of de ‘Zionisten’.
Keer op keer blijkt echter dat de wereld niet zo zwart/wit in elkaar zit en er niet zoiets bestaat als één heersende klasse die alles onder controle heeft of probeert te krijgen, maar dat het om een groot aantal invloedrijke ‘clubjes’ gaat met soms zeer tegengestelde belangen en doelstellingen.
Kijk naar Rusland, dat ook recent weer het verwijt kreeg te hebben gebroken met de ‘Nieuwe Wereld Orde’. Ook de Chinese elite vaart een geheel eigen koers.
 ,
Vrije Westen bestaat niet meer
Wat wel klopt is dat het ooit vrije democratische Westen niet meer bestaat. 
In zowel de VS als de EU is de werkelijke macht stap voor stap in handen van slechts enkelen komen te liggen. In Amerika gaat dat nog via verkiezingen, maar in de EU nemen ze daar zelfs de moeite niet eens meer voor, en worden de heersers in Brussel –à la het Politburo van de voormalige Sovjet Unie- simpelweg benoemd.
  ,
Waarom verzet de burger zich niet?
Hoe kon het zover komen, zonder dat de burgers massaal in opstand kwamen? Omdat zij via de media murw zijn gebeukt met propaganda en hersenloos vermaak, waardoor de meesten inmiddels dermate apathisch zijn geworden, dat ze de meest schaamteloze leugens en schandalige maatregelen –zoals in eigen land het afbreken van de zorg voor ouderen en chronisch zieken- schouderophalend accepteren.
  ,
In tegenstelling tot zoals ze zich doorgaans presenteren is de elite bepaald niet almachtig en alwetend. Dat ze dit wel proberen te worden blijkt uit de politiestaat waarin met name de VS, en op enige afstand ook de EU, wordt omgevormd.
Edward Snowden toonde aan dat sommige complottheorieën inderdaad tenminste deels kloppen, en dat burgers die met woord of daad in opstand komen tegen het beleid van de elite, steeds harder worden aangepakt.
 ,
Niet kapitalisme, maar socialisme wil totale controle
Met name ‘links’ geeft de schuld aan het kapitalisme, maar dat is een drogreden.
Net als de vrije democratie bestaat het vrije kapitalisme namelijk niet meer.
  ,
Alle beurzen en markten worden gemanipuleerd en onder controle gehouden. Deze vorm van sturing door de overheid is juist tegengesteld aan het kapitalisme, en is één van de belangrijke kenmerken van het socialisme, dat alles en iedereen wil regelen en reguleren.
Denkt u maar even terug aan hoe het er in de ‘Unie van Socialistische Sovjet Republieken’ aan toe ging, en u hebt een goed idee welke kant het opgaat. Het enige grote verschil is dat deze controle en manipulatie in het Westen ten gunste komt van de grote banken en multinationals, die vervolgens hun lakeien in de politiek belonen met allerlei lucratieve baantjes, gunsten en posities.
  ,
Alles is propaganda geworden
U bent niets anders dan dom als u er blindelings op vertrouwt dat de overheid en reguliere media u hier eerlijk en objectief over informeren. Alles is propaganda geworden en dient enkel de belangen van deze machtige internationale politici, organisaties, banken en multinationals. Zelfs de gerechtelijk macht zit grotendeels in ‘hun tas’.
  ,
Arabische Lente bedrog
Zo werden en worden ons de bloederige ‘Arabische Lente’ revoluties in bijvoorbeeld Egypte, Libië en Syrië verkocht als een ‘rechtvaardige’ strijd voor vrijheid en democratie. 
Dat deze landen ontaardden in poelen van geweld en chaos, en radicale islamisten juist de macht overnamen of proberen te nemen, deed niet ter zake. Sterker nog, in Libië hielpen we de jihadisten gewoon een handje door het bestaande en stabiele regime weg te bombarderen of te laten fusilleren. 
Syrië staat al enige tijd op de nominatie hetzelfde lot te moeten ondergaan.
  ,
Gevaarlijke staatsgreep Oekraïne
Wat de Westerse elite in Oekraïne heeft gedaan is nog gevaarlijker.
Pal aan de grenzen met Rusland en op korte afstand van Moskou werd een smerige staatsgreep georganiseerd, een democratisch gekozen regering afgezet en vervangen door een regime dat schaamteloos drie Amerikanen –waaronder een investeringsbankier- op topposities benoemde.
Toen de bevolking van de Krim zijn democratische recht uitoefende en bijna unaniem koos voor aansluiting bij Rusland, werd dit in het Westen een ‘annexatie’ genoemd.
‘Oorlog is slechts een andere manier om het bestaande beleid voort te zetten’, zei Von Clausewitz ooit.
Zijn woorden zijn absoluut van toepassing op de huidige Westerse leiders en al hun speciale belangengroepen, die onschatbaar veel geld en bijna onbeperkte macht hebben weten te verzamelen – om niet te zeggen stelen. Historisch gezien grepen ze heel vaak naar oorlog als laatste redmiddel om hun verworven posities en rijkdom vast te houden.
  ,
10 redenen voor WO-3
Probleem is echter dat zelfs een ‘beperkte’ oorlog –als er al zoiets bestaat- heel eenvoudig uit de hand kan lopen en wijd verspreide vernietiging met tientallen miljoenen doden kan veroorzaken, zoals met de eerste twee wereldoorlogen gebeurde. 

  ,
Er zijn 10 redenen waarom de gevestigde orde ondanks alle risico’s toch willens en wetens op een mogelijke Derde Wereldoorlog afstevent:
  ,

1. Oorlog betekent crisis, en die kan worden aangegrepen om de schulden verder te laten oplopen en het bijdrukken van nieuw geld onbeperkt te laten doorgaan.
  ,
2. Bij een oorlog kunnen de politici anderen –Rusland en China- de schuld geven van het instorten van de dollar en een alsnog uit de hand lopende Amerikaanse en Europese schuldencrisis.
  ,
3. De Federal Reserve, de ECB en het wereldwijde centrale bankenkartel hebben de economieën van het Westen verwoest met het onbeperkt creëren van nieuw geld, goedkope kredieten en het tot onvoorstelbare hoogte laten oplopen van de (staats)schulden.
Een oorlog stelt ‘onze’ politici in staat om de schuld van het uiteenspatten van deze zeepbel in de schoenen van ‘de vijand(en)’ te schuiven.
  ,
4. Door oorlog krijgt de VS de totale controle over de EU, de NAVO en de individuele Europese landen.
Ondanks sporadische tegensputteringen volgen alle EU-landen, inclusief Duitsland en
Frankrijk, de koers van het Witte Huis richting oorlog met Rusland, zogenaamd om de ‘democratie’ van Oekraïne te verdedigen.
  ,
5. Oorlog zal de sterke opkomst van afscheidingsbewegingen in Europa –Spanje, Schotland, Griekenland, Italië- en anti-Brusselse politieke partijen –Frankrijk, Nederland, Groot Brittannië en heel Zuid Europa- een halt toeroepen.
  ,
6. Oorlog zal door Washington en Brussel als excuus worden gebruikt om alle oppositie monddood te maken en alternatieve websites als ‘staatsgevaarlijk’ te bestempelen en te blokkeren.
Het publiek krijgt dan uitsluitend nog propaganda te lezen en te horen, wat in de reguliere media feitelijk nu al het geval is.
  ,
7. Oorlog tegen het olierijke Rusland en Iran zorgt ervoor dat het monopolie van de Arabische moslimlanden op energieleveranties aan het Westen in stand blijft, en daardoor ook de petrodollar –waaraan het overleven van de euro is gekoppeld- zijn status behoudt.
  ,
8. Net zoals tijdens WO-1 en WO-2 gebeurde stelt oorlog de heersende elite in staat om alle politieke partijen, groepen en bewegingen die zich verzetten tegen het beleid van deze elite en die tegen oorlog zijn –denk aan het Front National in Frankrijk, de UKIP in Groot Brittannië en de PVV in Nederland-, op iedere mogelijke wijze te elimineren.
  ,
9. Een succesvolle oorlog tegen de bondgenoten van China stelt de onvermijdelijke strijd om de wereldmacht met de VS / het Westen weer een aantal jaar uit.
  ,
10. Tijdens een oorlog is het voor politici heel eenvoudig om de laatste restjes vrijheid –zoals die van de pers- weg te nemen en de welvaart van burgers en bedrijven (niet-multinationals) in beslag te nemen.
Het eerste begon in Amerika reeds na de aanslagen van 9/11, het tweede na het uitbreken van de financiële crisis in 2008, toen de banken met honderden miljarden werden ‘gered’ en de gewone man daar middels keiharde bezuinigingen voor moest betalen. (1)
  ,
Alle bezittingen in beslag genomen
Een echte oorlog is het excuus om spaargeld, goud, pensioenen, vastgoed, vermogen en andere bezittingen in beslag te nemen, de sociale zekerheid af te breken, de belastingen fors te verhogen en onze vrijheid van leven en bewegen tot in extreme mate te beperken.
  ,
Wie trekt er aan de handrem?
‘Zij die essentiële vrijheden opgeven om tijdelijk enige veiligheid te verkrijgen, verdienen noch vrijheid, noch veiligheid,’ is wellicht de beroemdste uitspraak van een van Amerika’s ‘founding fathers’, Benjamin Franklin. 
En dat is dan ook precies wat in de komende jaren dreigen te verliezen: onze vrijheid en onze veiligheid, naast onze welvaart, onze bestaanszekerheid en daarmee onze hele toekomst.
  ,
Laten we daarom hopen dat er ergens in Washington, Brussel en Den Haag nog politici te vinden zijn die tenminste zullen proberen aan de handrem van de Westelijke oorlogstrein te trekken.
 ,
Bron Xander
2/27/2015

Na de VVD wachten we op de volgende sjoemelende, valse Politicusprofeet

Vandaag is VVD-Kamerlid Mark Verheijen opgestapt, nadat de partijcommissie oordeelde dat zijn declaratiegedrag niet door de beugel kon. 
Premier Mark Rutte en fractievoorzitter Halbe Zijlstra deden eerder nog luchtig over de kwestie.
,
Misschien niet gek. ’Verheijen heeft Rutte in 2006 erg geholpen in zijn strijd om het VVD-lijsttrekkerschap tegen Rita Verdonk. Dat is Rutte niet vergeten’, zegt een VVD’er volgens de Volkskrant.
Bovendien zorgde Verheijen er in 2009 voor dat de VVD voor het eerst de grootste werd in Venlo, de geboorteplaats van Geert Wilders.
.
Verheijen stond bekend als een talent met grote ambities. 
Zelfs SP-Kamerlid Jasper van Dijk heeft alleen maar warme woorden voor de gevallen VVD’er: ‘Hij  is een gretig politicus, in de positieve zin van het woord. Wat nu gebeurt, is bijzonder spijtig voor hem.’
.
 Mark Verheijen bedoelde het allemaal niet zo kwaad  
© wel.nl 
 
Mark Verheijen bedoelde het allemaal niet zo kwaad Peter de Koning, voorzitter van VVD Limburg is de enige VVD’er die het openlijk voor hem opneemt. ‘Dat van die declaraties: ik geloof er niks van dat hij dat opzettelijk heeft gedaan. Frauderen is bewust de boel belazeren, zo ken ik hem niet. Hij heeft gewoon even niet opgelet’, zegt De Koning. ’Wat hij heeft bereikt, deed hij op een faire manier.’
,
Volgens Verheijen heeft het NRC Handelsblad 1.300 gedeclareerde ritten gecontroleerd. Daarvan waren er 6 of 7 verkeerd geboekt. ’Dat is niet goed, maar ik zet het hiermee wel in perspectief’, aldus Verheijen. Verder zijn er nog een diner en een netwerkbijeenkomst mogelijk foutief gedeclareerd.
Het blijkt genoeg voor een vertrek uit de Kamer. Volgens De Koning onverdiend. ‘Het zou triest zijn als het hier eindigt.
Politiek is niet alleen zijn baan, maar ook zijn lust en zijn leven. Verdient hij dit? Ik heb daar vraagtekens bij’ 


Premier Mark Rutte wil dat de oppositiepartijen ook na de Provinciale Statenverkiezingen blijven samenwerken met de regering. En doen ze dat nu nog niet, dan moeten ze dat zeker gaan doen.
"Laten we met alle constructieve politici de krachten bundelen", zegt hij in een interview met de Volkskrant."Ik doe bij deze een oproep. Als minister-president. In het belang van Nederland. Laten we samenwerken!""

Als het kabinet aan politiek draagvlak verliest, wil Rutte op zoek naar nieuwe bondgenoten en doet hij een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de oppositie.  
Heel Nederland in 2 jaar slopen en dan nog een verantwoorde opstelling verlangen van je tegenstanders In het belang van Nederland is een oproep in het belang van de Europese Unie!"
 .
Ook Ex-wethouder  Jos van Rey vindt vertrek Verheijen een politiek drama... En waar blijft de zorg voor de uitgeklede burger .... !

Ex- VVD wethouder Jos van Rey uit Roermond zou ruim 175.000 euro hebben witgewassen via het bedrijf van zijn kinderen; Liba BV.
Dat blijkt uit documenten in handen van L1. Komend weekend zendt L1 een documentaire uit over van Rey. Het portret laat zien hoe van Rey denkt en handelt in de aanloop naar zijn proces. Zelf vindt de voormalig wethouder, verdacht van corruptie, dat hij hopeloos wordt verpletterd door Justitie. Hij haalt dan ook flink uit in de film over hem. Tafelgast Jan Smulders, de maker van de documentaire.
,
NRC 24-10-2014
Het Openbaar Ministerie laat weten dat Jos van Rey wordt vervolgd voor onder meer corruptie. De Roermondse voormalig wethouder van de VVD zal worden aangeklaagd voor omkoping, verkiezingsfraude en witwassen.
Het OM laat weten Van Rey in januari te verwachten in de Rotterdamse rechtbank voor de regiezitting in zijn strafzaak. 
De 68-jarige geboren Roermonder wordt gedagvaard vanwege ambtelijke omkoping, verkiezingsfraude en het witwassen van ruim 175.000 euro.

Opvallend is dat nog een oud-wethouder van de VVD wordt vervolgd. 
Tilman Schreurs werd in het onderzoek naar Van Rey als getuige gehoord maar blijkbaar is de rol van Schreurs dermate significant dat het OM ook hem wil vervolgen voor omkoping.


.
Op het moment krijgen de VVD en PvdA alleen hulp van D66, SGP en ChristenUnie. 
 Die steun hebben ze in de Eerste Kamer nodig om  EU wetten erdoor te duwen. De kans is klein dat de regeringspartijen bij de verkiezingen op 18 maart een meerderheid in de Senaat halen. Het is nog de vraag of ze met de drie oppositiepartijen genoeg zetels overhouden.
 .

 

2/26/2015

Een eigen staat Groningen JA dat kan. Druk oaf en plak om veur t roam!

Groningers doen het nu zelf

JA! … en ook nog eens vrij makkelijk!
 Alle provincies hebben ooit besloten zich te onderwerpen aan, wat wij nu nog maar even noemen, Nederland in ruil voor o.a. bescherming. 
 .
Het is overduidelijk gebleken dat de staat Nederland hierin niet kan of wil voorzien voor Groningers. De regels van de democratie geven simpelweg aan dat als de helft van de Groningers + 1 de provincie Groningen weer in eigen handen wil hebben, dit de dag na het beslissend referendum een feit is.
,
Groningen Centraal wil dan ook exact een half jaar na de aankomende verkiezingen op 18 maart onder alle Groningers van 18 jaar en ouder een beslissend referendum houden met slechts één vraag en twee antwoordmogelijkheden:
,
Wilt U dat Groningen weer een eigen staat wordt? Antwoordmogelijkheden:   Ja   Nee
Als de meerderheid daarop ‘Ja’ aankruist is de dag erna de staat Groningen een feit!
Dit kan dus vanwege de regels van de democratie en het staat nergens verboden in de huidige wetgeving. 
Dit kan ook niet. Immers, dan zou Den Haag een dictatuur zijn.
Het half jaar is een overgangsperiode waarin wij bereid zijn om in gesprek te blijven met Den Haag.

Gaat Nederland Groningen dan ook binnenvallen met het leger?
Het gaat tenslotte om grote belangen.
Dergelijke beslissingen zouden alleen genomen worden in landen waarin men gekozen heeft voor de bestuursvorm van het dictatoriaat zoals onder Saddam Hoessein in Irak. Daarbij, één van de eerste wetten van de Sovjet-Unie luidde ’De Sovjet-Unie is één en ondeelbaar’ en we hoeven niet uiteen te zetten hoe de Sovjet-Unie uiteindelijk toch uit elkaar viel. Ofwel, wetgeving doet er niet toe. 
,
Wel wat het volk van een gebied wil en ja, dat heet democratie!
Aangezien heel Europa tot het tegenovergestelde heeft besloten, besturen middels de democratievorm, zou Nederland bij de beslissing tot binnenvallen van Groningen zich binnen Europa in één klap uitroepen tot een dictatorschap in dit Europa. Geen land binnen Europa zou dat toestaan …

Wat zijn de gevolgen na het uitroepen van de staat Groningen op 18 september?

Wij gaan dan zelf over alles in Groningen. Ook over wie het gas toekomt en de opbrengsten daarvan. Ofwel, er zal een parlement komen en verder alles wat er nu is in Nederland. Wij zullen een eigen bank gaan krijgen, een eigen politiekorps, een eigen beurs, 
,
Groningen Centraal vindt dat wij de opbrengsten van het gas vanaf heden maar zelf moeten houden. Wat onze grote zwakte is, heel weinig inwoners waardoor wij niet een interessant gebied zijn voor het electoraat van ALLE landelijke partijen, is tegelijkertijd onze GROTE KRACHT! Alle miljarden verdelen in Groningen met een handje vol inwoners zal ons onnoemelijke rijkdom geven. 
 ,
Waarom moeten wij Groningers dan zo extreem meelijden in alle grote problematiek die er nu is in Nederland zo vraagt Groningen Centraal zich af?
Groningse jongeren kunnen dan weer vrij studeren zonder kosten van hoge college- en of boekengeld, we kunnen dan met gemak onze vertrouwde verzorgingsstaat weer in ere herstellen, binnen enkele jaren kan Groningen weer een bloeiende economie hebben met een baan voor iedere Groninger jong en oud, ouderen in verzorgingstehuizen hoeven zich geen enkele zorgen meer te maken over hun verblijf en de werkenden daar kunnen elke dag met een gerust hart naar hun werk gaan zonder zich zorgen te maken over het behoud van hun banen, et cetera.

Waarom dit allemaal opgeven terwijl wij het met gemak kunnen krijgen als we alle gasbaten zelf houden en het heft in eigen hand nemen?

 Voor ALLE Groningers!  

 Druk oaf en plak om veur t roam!


 

2/25/2015

EILT! Sternmarsch auf Berlin. Deutschland raus aus dem Ukraine--Krieg! Von der Leyen stoppen.

DIE DEMO AM 28.02.2015 / 14 H AM BERLINER REICHSTAG FINDET STATT - DEFINITIV !!!

Geehrte Mitbürger und Einwohner .
Lasst Euch Nicht mehr in Links und Rechts einteilen von der EU und USA Banken-Militär-Medien Mafia !


Nie wieder Krieg. Keine weiteren Forderungen. 
Von der Leyen muss stoppen!
 

Deutschland raus aus dem Ukraine-Krieg. Die NATO ist ein VERTEIDIGUNGS-Bündnis. 
 .
ACHTUNG - Die Vorbereitung eines Angriffskrieg ist eine schwere Straftat und verstößt gegen das Grundgesetz. http://dejure.org/gesetze/StGB/80.html 

Wer jetzt nicht aufsteht soll sich schämen..Auch Gewerkschaften und die Kirchen sollten etwas HÖRBARES tun. Deutschland RAUS aus dem Krieg , die russische Antwort kriegen wir alle ab.

Egal ob Mahnwachen, Antifa, Linke oder Konservative (CDU,AfD, Pegida etc.) steht gemeinsam ein! 


Wir sind keine Partei! ... ihr braucht Euch nicht zu lieben, ihr habt jetzt eine Bürgerpflicht: Denen da oben eine Grenze aufzuzeigen. Die brauchen einen Dämpfer und müssen mal wieder spüren, daß es Grenzen gibt für ihre Gier. Deutschland/EU/die Welt haben reichlich Probleme: wir steuern auf einen Währungs-Crash zu, auf TTIP, wir sind Spielball der USA. All das kann man später diskutieren. Auch wenn Du Dich von der USA beschützt fühlst, Demokratieabbau toll findest, CDU wählst, willst Du ernsthaft , dass Deutschland in den Krieg zieht? Ernsthaft? Willst Du dabei zuschauen?
Auch Themen wie mehr/weniger Islamismus sind alles, aber nicht eilig und fungieren jetzt nur als Ablenkung. Direkt nach dem Auftritt von der Leyen bei der Illner bringt Lanz dieses Thema..das ist kein Zufall.

Wenn wir 10 Mio. Menschen online zusammenbekommen
(bei TTIP sind es schon 1 Mio), können wir per Art 146 GG ruckzuck das Grundgesetz ändern/neuschreiben. Wenn wir 100.000 zusammenbekommen, dann wird die Bundeswehr in den Kasernen bleiben... die Zahl der extrem unzufriedenen Deutschen liegt bei über 2 Mio... , wir müssen sie nur mobilisieren..das ist machbar, s.u., sendet Faxe, Emails, postet , das schaffen wir ! See you in Berlin ..genug gelesen ->TEILEN/ EINLADEN

P.S. Die Veranstaltung wird bei unter 1000 Zusagen abgesagt, ich hoffe, wir können diese Chance nutzen... den ganzen Sommer waren wir auf der Straße, um die US-Kriegstreiber zu stoppen und jetzt führen die Deutschen den Krieg der NATO an? dazu noch zusammen mit den Kiew-NAZIS, die eine demokratisch gewählte Regierung der Ukraine geputscht haben? und ausgerechnet gegen Russland, denen unsere Vorfahren im WW2 über 20 Mio Tote beschert haben? Deutschland an der Ostfront 2.0 ? das kann ja wohl nicht wahr sein!!

Zusätzlich sammeln wir alle Teilnehmer und wir werden diese Liste später umbauen als Sammelliste für eine Grundgesetzänderung/Neue Verfassung nach Art 146 GG (der Webfehler in der Matrix), die JEDEN Auslandskrieg Deutschlands verbietet. Keine Tricks mehr , wie Parlamentsumgehung etc. Ihr da oben könnt uns ausspionieren, manipulieren, ausbeuten, aber KRIEG wird nicht mehr zu Euren Möglichkeiten zählen! DAS IST UNSER ZIEL

P.S. Auch wenn Du keine Zeit für Demos hast, Mithelfen ist das Mindeste was wir von Dir erwarten. 


Skandal: Facebook sperrt ab und zu die Ankündigung der Friedens-Demo am 28.2.15– Kommen Sie trotzdem! Handzettelaktion! (wie früher)
Mit aller Gewalt sollen Friedensdemonstrationen im kriegswichtigen NATO-Staat Deutschland unterdrückt werden. ES REICHT!!!


STOPP!!!Kriegstreiberei und Kriegshandlungen jeder Art!!! Sowie Rüstungsexporte!!!

Ankündigung für eine Demonstration der Friedensbewegung
am Samstag, den
28. Februar , ab 14:oo Uhr vor dem Reichstag in Berlin
“Deutschland raus aus dem Ukraine–Krieg!”

Teilen ist das eine, Wichtiger ist, ALLE Freunde einladen, das geht oben rechts "Einladen->Freunde einladen"... Hier http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fblog.christian-hufgard.de%2Ffacebook_alle_freunde_einladen_update-2014-08-08&h=ZAQG4LvYq steht zudem ein Trick., den man auch sonst gut gebrauchen kann. Wir brauchen 500.000 Einladungen , 1000 Leute a 500 Freunde , das ist machbar... es kostet Dich 5 Minuten

P.S. Jegliche extremistische Inhalte, sowie Gewalt auf der Demo sind unerwünscht und werden von Seiten der Orga nicht geduldet. Dies gilt für den Umgang der unterschiedlichen Teilnehmer auf der Demo untereinander, sowie für den Umgang mit der Polizei, die nicht unser Feind sondern mit Leidtragende der gegenwärtigen politischen Entwicklung sind.


https://www.facebook.com/events/337010643167689

Fahrgemeinschaften, Schlafmöglichkeiten etc. :
https://www.facebook.com/groups/798186176941939/


PS - Die Facebook Seite wurde bereits schon um zweiten Mal gesperrt, diesmal zum Wochenende ab Freitag 16:29. 
Der letzte gepostete Beitrag war “Bundeswehr ist bereits IN der Ukraine, mehr dazu heute abend”. 2 Stunden später war die Seite weg. 

Rednerliste ist noch online:
. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fVCUqvRHrO7Df4n4UqKXHzeTcHK0KVIARsOmuiY9Eag/edit#gid=798434038
Hilfsseite ist hier (mit weniger Teilnehmern, letzter Stand waren 3800 Zusagen und 1500 vielleicht, 95.000 Einladungen). https://www.facebook.com/events/727274144058394

2/24/2015

ALARM! GROTE Militärbewegungen in Holland und Deutschland (US) Zivilschutz will sich auf militärischen Angriff vorbereiten

Truppenbewegung in Ramstein Und noch mehr Truppenbewegungen auch in Holland sind  gesichtet worden.
.. 
. Die Medien berichteten bereits diese Woche über Sperrungen einer Autobahnbrücke zwischen Mainz und Wiesbaden (A 643)
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/rp/sperrung-der-schiersteiner-bruecke-noch-bis-ende-maerz-ist-geduld-gefordert/-/id=1682/nid=1682/did=15100328/1m5j4j3/index.html 
 .
Auch die  Hanauer Landstraße. http://www.fr-online.de/verkehr/frankfurt-hanauer-landstrasse-bleibt-gesperrt,23914936,29878508.html
 Da es sich bei der Brücke anscheinend um einen plötzlichen Schaden und keinen Verschleiß handeln soll, hatte es meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. 

Donnerstag, 19. Februar 2015  Eben las ich diese Nachricht auf Removing the Shackles: . Truppenbewegungen in Deutschland und Holland
  ALERT: Major Troop Movement in Germany and Holland http://removingtheshackles

Übersetzung: patrizia

Ich werde diese Seite updaten wenn neue Informationen erhältlich sind. Bitte gebt dies weiter mit dem Link zur Ursprungsseite für Updates.

Bei den gegenwärtigen Bemühungen in der Ukraine, einen großen, internationalen Krieg zu erzeugen, müssen wir den Himmel, das Meer und den Boden im Auge behalten nach irgendwelchen Truppenbewegungen oder ungewöhnlichen Vorkommnissen. 

 Wenn ihr die Möglichkeit habt, Filmaufnahmen oder Fotos zu machen – tut dies. Ich habe Freunde in Deutschland und den Niederlanden, die zur Zeit ihre Gegend beobachten.
ALARM!!!!!  Wir brauchen eure Augen in Europa – besonders in den NATO-Ländern – in der Nähe von Flughäfen, Autobahnen und Militärbasen. Wir haben bestätigt bekommen, dass es große Militärbewegungen in Deutschland (US) und Holland (Holländisch) gibt.

LETZTE NACHT – Mittwoch, 18. Februar 2015: 

* Autobahnsperrungen in Deutschland – Verkehrsumleitung – massiver Militärkonvoi aus Ramstein AF Basis (US) heraus.

„3.30 Uhr früh wurde die Autobahn Richtung Mannheim gesperrt – es war erkennbar, dass es sich um amerikanische Fahrzeuge hinter der Sperrung handelte“

* Autobahnsperrung (möglicherweise A 6) von letzter Nacht definitiv zu militärischen Zwecken.

* Erhalten um 23.00 Uhr, Mittwoch Nacht: Das Neueste aus Deutschland – es gibt außerdem massive Flüge aus Ramstein-US Air Force Basis heraus.

* Grafenwöhr (Bayern/Oberpfalz)-Bahnhof – es werden auch Militärfahrzeuge bewegt.


AM– Donnerstag, 19. Februar 2015:


* 9.40 GMT: „Zweiter Schub von schweren Transportflugzeugen startet von hier“ Leeuwarden Militärflughafen – Holländisches Militär.

* 13.19 GMT “Dritter Schub von schweren Transporten“ – genauer: C130 Hercules, keine identifizierbaren Zeichen sichtbar, von Leeuwarden Militärflughafen heraus.

http://skyvector.com/airport/EHLW/Leeuwarden-Airport

http://skyvector.com/airport/ETAR/Ramstein-Airport


AM– FREITAG  20  Februar 2015:  (ca. 12 Uhr) auf der B31 Titisee Richtung Freiburg mindestens 100 Militärfahrzeuge (Container-LKW und Begleit-Jeeps) Deutsche, Franzosen, Polen, Italiener und Amerikaner
.


Bürger, Bitte seid auf der Hut
Seid vorbereitet
und haltet die Augen auf dem Ball!


Bitte kontaktiert mich, wenn ihr irgendwelche Informationen habt, über Skype: d.breakingthesilence  – Über Skype ist es am einfachsten mich zu erreichen, weil ich 24 Stunden online bin.
 

Für Deutsche Einheit-Hier Das 15 Punkte Programm 

.
Das erste “NWO-GESETZ” kommt…von YouTube gelöscht
Das erste NWO GESETZ kommt! Es ist soweit! Umerziehung für Andersdenkende Wir konnten das Video auf unserem Vimeo-Kanal sichern…uncut-newsZivilschutz will sich auf militärischen Angriff vorbereiten
2/22/2015

Schwarzmeer Kosaken Chor. Serge Jaroff ‎ - Ich bete an die macht der liebe

 
Gott schütze das hl. Russland und all den liebenden in der Welt


video

Don Kosaken Chor - Ich bete an die Macht der Liebe 

Serge Jaroff ‎– Ich Bete An Die Macht Der Liebe / Rette, O Gott, Dein Volk.
Genre: Classical.

Style: Romantic, Vocal. Year: 1954 

Don Kosaken Chor - Leitung: Serge Jaroff (1965), Biographie Serge Jaroffs und des Chores

Oostenrijk werkt weer met de oude Islamwet (uit 1912)

Vanaf woensdag is het in Oostenrijk niet langer toegestaan om moslimverenigingen en moskeeën vanuit uit het buitenland te financieren. 
Het parlement van de Alpenrepubliek wil daartoe de oude Islamwet (uit 1912) nieuw leven inblazen.

Oostenrijk wil een nieuwe regelgeving voor de omgang met moslims in het land. In het parlement zal nu woensdag een herziening van de oude Islamwet van 1912 aangenomen worden. In het ontwerp van de rood-zwarte regering is onder andere een verbod op de financiering van moslimverenigingen en moskeeën uit het buitenland. 

Ook de voorrang van het staatsrecht tegenover religieus recht zal schriftelijk vastgelegd worden..
Opponenten van de nieuwe wet spreken van "algemene achterdocht" tegenover de circa 600.000 islamieten in het land. Een moslimorganisatie heeft verklaard een procedure tegen de wetswijziging te starten bij het grondwettelijk hof.


Dit meldt De Morgen.

Europäer werden zu US Kriegs Marionetten für Organhandel und Völkermord gegen die Europäische Bevölkerung

Die USA sind nicht an einem Frieden in Europa interessiert, sie wollen, dass wir uns uneins sind, um so ihre Machtansprüche voranzutreiben.
Diese Nation verbreitet in aller Welt Feindbilder und schürt Hass. 
Es würde unerträglich sein, wenn sich Europäische Bürger durch den EU Politik instrumentalisieren lassen für die Herrschafts-und Allmachts-Interessen der USA-Eliten! 
,
Europäer sind keine US Kriegs Marionetten!
Was sollte der Europäer verteidigen
Die EU hat bereits viele der schönsten europäischen Länder verwüstet.
Seine sichere Altersarmut. Die Nahrungsmittel mit Hundefutterqualität und den sicheren Tod vor der Rente. 

Der einzige Grund für den es sich lohnt zu sterben,  wäre der Kampf gegen die EU.
 

Das sind die wahren Schuldigen am Ukraine Krieg  
 Ex CIA Offizier: Das sind die wahren Schuldigen am Ukraine Krieg  
Ein absolutes "Must see it" für alle, die an den wahren Hintergründen interessiert sind und eine Ohrfeige für unsere gleich geschalteten Medien, Politiker und NATO- Versteher!Ex CIA Offizier Ray McGovern, der über 30 Jahre beim US- Geheimdienst gearbeitet hat, legt klare Fakten auf den Tisch!Zwei Interviews mit ihm, die in Deutschland aufgezeichnet wurden, sagen in aller Deutlichkeit, wer den Putsch in Kiew ausgelöst hat und warum es deshalb zum Ukraine-Krieg kam. 
Am 30.10.2014 wurde der Ex CIA Offizier Ray McGovern (75) von der NY Polizei brutal zusammengeschlagen und verhaftet. 
Er besuchte eine Veranstaltung mit Ex-CIA-Chef David Petraeus, John Nagel und Max Boot vom American Foreign Policy.Ray wollte dort unangenehme Fragen stellen.!

video 

Organhandel , Völkermord und Genozid durch das Kiewer Oligarchenregime

Diese Dokumentation beschäftigt sich mit den Hintergründen des Ukraine-Krieges!  
Es werden Fakten und Vermutungen zusammengetragen, um den wahren Gründen der Krise etwas näher zu kommen


Kiews Botschafter - Neo-Nazis sind Teil unserer Armee

Der Lügenvirus breitet sich in den Mainmedien immer mehr aus, obwohl es gleichzeitig immer mehr Menschen gibt, die sich der Lügenpropaganda bewusst werden . 
.
video


Aber dennoch bleiben die Oligarchen, diese Kriegstreiber, kämpfen mittels ihrer Propagandamedien gegen das Volk  mit Lügen, Lügen noch mehr Lügen


Kiews Botschafter - Neo-Nazis sind Teil unserer Armee
 Während der Talkshow von Günther Jauch am vergangenen Sonntagabend hat Andrij Melnyk, der ukrainische Botschafter in Berlin, eine schockierende Aussage gemacht. 
 
Auf die Frage von Jauch: "Herr Botschafter, wissen Sie immer, welche seltsame Leute auf Ihrer Seite kämpfen ... da gibt es rechtsradikale Verbände mit SS-Runen ... und mit Hakenkreuzfahnen ...", gab Melnyk zu, die Neo-Nazis der Asow und des Rechten Sektors sind Teil der ukrainischen Streitkräfte und werden vom Regime in Kiew koordiniert und kontrolliert.

Hier bitte weiterlesen:
Alles Schall und Rauch: 
 
video

Debalzewo-Kessel: 16 02 2015 Faschisten greifen UNS an, nicht wir Kiew! 

Sehen diese Menschen wie russische Soldaten aus?
Wer gibt dem Westen und Kiew das Recht sie aus ihrem Land zu verjagen, sie rauszubomben?

Viele sind Bergbauarbeiter aus der Ostukraine.
Das harte Leben hat Spuren hinterlassen, der aufgezwungene Krieg wird diese noch weiter vertiefen.