3/31/2015

TJA, 2015 is het laatste gezonde jaar van Nederland in vrijheid.

Geniet ervan mensen.
Voor iedereen een mooie zomer toegewenst.

,
Eind dit jaar wordt het TTIP ondertekend door de EU.

Zonder enige inbreng of akkoord van de Lidstaten.


Vanaf 2016 komen de Filistijnen (Amerikanen) over U.

Die als een Grote Sprinkhanenplaag ---- alles wat nog rest van het ooit voormalige welvarende Nederland zullen kaalvreten.

Geen Nederlandse Grondwet ----- of welke Nederlandse Wetten dan ook meer om U als Burgers te beschermen tegen de Roofridders (Amerika).
Nederland kan niets meer voor U betekenen.
Nederlandse politiek  heeft uw ziel en zaligheid + zelfstandigheid - verkocht aan de EU.

Uw hoop kan dan alleen nog op God of Allah zijn gevestigd.

En het verleden van duizenden jaren heeft bewezen dat u daar ook niks van hoeft te verwachten.
U zult op uzelf zijn aangewezen.
Of op liefdadigheid van uw naasten of de Kerken.
Geen Overheid of Monarchie meer om U te beschermen.
Alleen een overkoepelende institutie die U slechts ziet als Pinautomaat. 


Koningspaar bezoekt Verenigde Staten

DEN HAAG - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan begin juni op officieel bezoek naar de Verenigde Staten. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) meldt dinsdag dat het koningspaar van 1 tot en met 3 juni Washington, Grand Rapids en Chicago bezoekt. Er staat ook een ontmoeting met president Barack Obama in het Witte Huis op het programma.
Foto: ANP
 
Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders reist met de koning en koningin mee. 
De grote smoes bijdrage van de VS aan de bevrijding van Nederland zeventig jaar geleden is een van de onderwerpen van het bezoek. Tegelijk met het koninklijk bezoek gaat er een handelsmissie naar de VS, waarbij aandacht is voor de economische --TTIP-- samenwerking tussen de VS en Nederland.

Toenmalig koningin Beatrix bracht in april 1982 een staatsbezoek aan de Verenigde Staten, samen met prins Claus. In juni van dat jaar bracht het koninklijk paar ook een officieel bezoek aan president Ronald Reagan en zijn vrouw.
Met medeweten van uw Koning worden ''Buitenlandse corporaties bemachtigd om  Nederland haar wetten en overheid in een staat van beschuldiging te stellen, als deze met haar wetten/handelingen bemoeien met buitenlands geïnvesteerd geld''

Verder zullen alle details niet openbaar gemaakt worden tot 4 jaar na het definitief invoeren van het TTP. 

Wikileaks openbaart meest controversiële deel TTP.  De NWO is een feit. 

 

 

 

Kamer wil opeens opheldering in salariskwestie ABN - Niieuwe zorg met express chaos zodat je afhaakt

Het "Narcisten Schuim" regeert ons ! Het beangstigde van dit is dat het gros van de bevolking er geen notie van af weet en alles maar geloofd wat het MSM nieuws hun voorschotelt .  

Helaas bij een aantal mensen dringt het nog steeds niet door dat ABN van de bevolking is. De staat, overheid immers heeft zelf GEEN geld, zij beheert het namens Ons. 

WIJ hebben De Raad van Bestuur. Gerrit Zalm, Joop Wijn, Kees van Dijkhuizen, Johan van Hall, Caroline Princen, Chris Vogelzang en Wietze Reehorn geen toestemming gegeven om Ons geld aan te wenden voor een salarisverhoging van 100.000 ofwel een verhoging van 3 maal het salaris van een modaal verdienende werknemer. 

Er wordt  dus geroofd uit gemeenschapsgeld. Was het een private bank, had ik niks gezegd. Maar de waarheid is dat de burger van ABN nog 1000 Euro ( uw deel van de 15 miljard) tegoed heb! Niet andersom! 

 .
.
 .
De oppositiepartijen SP, GroenLinks en CDA willen een hoorzitting in de Tweede Kamer over de salarisstijgingen voor bestuurders bij financiële instellingen.
 ,

Het recht op die ABN loonsverhoging was in 2012 al vastgelegd  door minister de Jager van CDA of VVD en PVV. En ja, ook de 2de kamer die toen de meerderheid had die dit goedgekeurd heeft..
.
Minister Dijsselbloem (Financiën) heeft voorjaar van 2014 goedkeuring gegeven aan de inmiddels omstreden loonsverhoging voor de ABN Amro-top.Dat meldt NRC dinsdag op basis van een brief van augustus 2014 die is ondertekend door topman Gerrit Zalm en president-commissaris Rik van Slingelandt.  
Uit een document in bezit van NRC zou ook blijken dat de PvdA-bewindsman Dijsselbloem had toegezegd dat hij die verhoging publiekelijk zou verdedigen.

De aankomende  integriteit eed??  Business as usual .


2015. Een toneelspel richting het massaal verbolgen publiek in een fraai geregisseerd een-tweetje met de politiek.- Leden Raad van Bestuur ABN AMRO doen afstand van 100.000 euro. Voor de goede ORDE het gaat hier om 'een toeslag ter compensatie' 
De zes leden van de Raad van Bestuur van ABN doen afstand van de toeslag van 100.000 Euro die hen over 2014 is uitgekeerd ter gedeeltelijke compensatie van het wegvallen van de variabele beloning.
  
Beursgang uitgesteld wegens onrust bij de bevolking.

-  Peter Wakkie heeft besloten dat hij met onmiddellijke ingang terugtreedt uit de Raad van Commissarissen van ABN AMRO.
De heer Wakkie was vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de Remuneratie-, Selectie- en Benoemingscommissie. Hij acht zich in die laatste hoedanigheid in het bijzonder verantwoordelijk voor het besluit omtrent de uitvoering van de inmiddels teruggedraaide salarisverhoging voor zes bestuurders en de daarover ontstane ophef.


Gerrit Zalm, voorzitter van de Raad van Bestuur, zegt: 'We zijn Peter Wakkie erkentelijk voor zijn bijdrage aan ABN AMRO vanuit zijn rol als commissaris. Ik heb Peter Wakkie leren kennen als een bevlogen en betrokken commissaris en ik ben hem erkentelijk voor zijn commitment.' 

Wakkie de vice-voorzitter van de raad van commissarissen en voorzitter van de commissie die zich met beloningen en benoemingen bezighield. 

En besparen doen ze op andere manier. Veel mensen krijgen geen hulp meer. 
Mensen verdwalen in nieuwe zorgregels

Dit was van te voren al voorspeld. Ik kijk hier helemaal niet meer van op. De Haagse kliek kijkt erna en haalt de schouders op.Het zal hun een rotzorg zijn. 

Het is een uiterst smerige truc die je aantreft bij veel instanties.
Ze maken de procedures expres ingewikkeld en complex met stapels formulieren met dubbele informatie. Daarna volgen willekeurige doorverwijzingen en afwijzingen gevolgd door nog complexere bezwaar procedures enz.. enz..

Nederlandse ambtenaren lezen Kafka als was het een handleiding.

Het argument waarvoor ze dit doen is om fraude voorkomen, maar een gezonde en handige fraudeur werkt zich hier juist wel door.
Het echte, bewust bedoelde effect is dat mensen die al ziek en overspannen zijn moeten afhaken en het maar opgeven.

Het werkt niet (meer...) en dat gaat het ook niet doen. Te veel lagen, veel te veel regels, te veel beslissers. Expres chaos  zodat je afhaakt
  . 


Ook hulpverleners hebben er last van, bevestigt de Landelijke Huisartsen Vereniging. Een huisarts trok persoonlijk aan de bel.

Alles verloopt volgens plan.
De Overheid is straks overal van af.


De gemeenten krijgen miljarden zonder oormerk voor de Zorg verlening.
Dus aan hen om te bepalen waar dat geld aan wordt uitgegeven.
Veel gemeenten zullen niet eens over een register accountant beschikken om voor een goede financiële controle te zorgen.
De financiële problemen komen pas vanaf volgend jaar te voorschijn --- als er uiteraard geld verdwenen is voor andere doeleinden.

De zorg is alleen maar duurder geworden, en dan nog al dat ingewikkelde gedoe erbij. Het bureaucratisch bos van organisaties is gigantisch uitgebreid.
Uiteraard allemaal betaald van geld dat voor de Zorg bestemd is.
De zieken en hulpbehoevenden ----- die worden met een kluitje in het riet gestuurd.
Alleen degenen die een Terriër mentaliteit hebben en zich vastbijten.
Dagelijks blijven bellen - hemel en aarde bewegen - naar de media stappen.
Die zullen ooit een keer gehoor vinden.
De rest zal op een onmenselijke manier aan hun lot worden overgelaten.

Eén en ander is een voorproefje van Nederland als provincie van de VSvE.
Ieder voor zichzelf en God of Allah voor ons allen.
Maar de geschiedenis leert ons dat wij van die Goden ook niks te verwachten hebben.

En waar zijn onze Volksvertegenwoordigers in dit verhaal ?
Ergens ------ Joost mag weten waar.
Bij debatten in het Parlement zie je ze nooit.
Het schijnt niemand iets te interesseren ----- op een enkeling als Renske Leijten van de SP na.
Die als een Terriër vecht tegen de bierkaai.
Hulde en respect voor haar. 


Maar de rest tekent alles bij het kruisje.
En laten zich bij ieder debat - waar v.Rijn op het matje wordt geroepen ---- weer voor de zoveelste keer het bos insturen.

De politiek wassen hun handen in onschuld ze wisten dat het een puinhoop zou worden Onvoorstelbaar dat een zo goed opgebouwd en goed georganiseerd land ---- door een handje vol Machtswellustelingen veranderd kan worden in één grote chaos. 
TTIP van god los: Natuurlijke eigenschappen planten toch octrooieerbaar

De Monsanto methode

Na een uitzending van Zembla, barstte in Nederland onder het grote publiek een discussie los over de patenteerbaarheid van de natuurlijke eigenschappen van planten. Die zouden geen eigendom van bedrijven mogen worden.
,

De Hoge Kamer van Beroep van het Europees Octrooi Bureau oordeelt anders: dat kan volgens de beginselen van het Europese Unie octrooirecht wel degelijk.

Zembla nam in zijn TV-uitzending van 4 maart jongstleden met name Monsanto op de korrel. Het bedrijf heeft patenten die de weg naar gunstige planteigenschappen voor andere veredelaars juridisch en financieel afsluiten. Ook bleek dat oude Nederlandse zaadveredelaars zoals RijkZwaan inmiddels een flink aantal patenten op hun naam hebben staan.

Onaangenaam verrast

De Hoge Kamer van Beroep, het hoogste rechtsprekende orgaan van het Europees Octrooi Bureau, oordeelde deze week dat octrooien mogelijk blijven op planteneigenschappen die via kruisen en selecteren van zogenaamde “wezenlijk biologische processen” in nieuw te ontwikkelen plantenrassen worden ingebracht.
Omdat octrooien alleen behoren te worden verleend op uitvindingen, reageert de Nederlandse veredelaarskoepel Plantum onaangenaam verrast.

Plantum vindt dat de uitspraak diametraal ingaat tegen de argumentatie die de branchevereniging van bedrijven in plantaardig uitgangsmateriaal had ingediend bij de Hoge Kamer. Directeur Niels Louwaars noemt de uitspraak ‘een gemiste kans’ omdat het op korte termijn zal leiden tot honderden nieuwe octrooiaanvragen op planteneigenschappen. De veredelingssector zou daar niet bij gebaat zijn.

Lees bericht verder via Foodlog.

Stuut een Email naar uw politiek

 

1 Juli stijgt het aantal ontslagen - Werknemer vogelvrij met Harz4, 400 euro per maand

Hoppa, daar gaan we weer - De US TTIP EU- voorbereidingen. 
 ,
Het (A)-Sociaal Akkoord is in 2013 afgesloten met sociale partners. Rutte met Ton Heerts met een drankje op een terras. En Heerts heeft toen heel snel zijn handtekeniong gezet.
,
En het gaat als maar door, "Sociale partners....sociaal akkoord" klinkt alsof het heel sociaal is, toch ? 
 

,
Per 1 juli 2015 gaat de Wet "Werk en Zekerheid" in van minister Asscher van de Partij van de Afbraak!  
Door die nieuwe Wwz wordt straks een nieuw soort werknemers gecreëerd. 
Alleen de mensen die volgzaam en niet kritisch zijn, zullen de werknemers van de toekomst worden.
Wil je je baan houden,  zul je je oogkleppen op moeten zetten.

,
ABN AMRO en ING hebben alvast voorgesorteerd door de salarissen van de directie met een half miljoen te verhogen. Dat wordt gefinancierd met het geld dat vrijkomt na de vele ontslagen bij deze banken vanaf 1 juli! En niet te vergeten de arme gelukzoekers uit de rest van Europa zullen de onrust in het land verder gaan aanwakkeren.
,
Dit is wat U te wachten staat …. 
 Wat er werkelijk staat te gebeuren is, dat de komende 5 a 10 jaar is middels een tweede golf van automatisering, er nog meer hoeveelheden banen verloren kunnen gaan.
Verdringingen op de arbeidsmarkt door hoger opgeleiden naar banen als het maar geld opbrengt,

,
Hierbij komen ook de bestaande banen onder vreselijke druk te staan voor wat betreft de hoogte van de lonen (lees uurloon) ! CAO's zullen nauwelijks nog een rol gaan spelen. Om de huidige levensstandaard nog te kunnen behouden, zullen burgers zichzelf moeten “bewapenen” van “meerdere” z.g. minibanen (2 tot vier).
De Harz4 van Merkel EU politiek. ´Arbeitslose und Hartz4- Empfänger haben keine Lobby´.


,
Hoezo Wet Werk & “Zekerheid” is  tot ontslag.
NU Sneller,  want saneren, privatiseren, uithollen, liberaliseren en ontslaan, dat creëert meer kleine baantjes met kleine mini loontjes.
Na de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) op 1 juli van dit jaar, zal het aantal ontslagen toenemen.
 

,
Dat heden ten dagen  mensen nog steeds niet geloven, dat de ontslaggolf per 1 juli explosief zal toenemen, want men geloofd nog steeds het fabeltje van de zalvende politiek.
En dan huren ze opnieuw  weer zo'n "betrouwbaar" onderzoeksbureau in wat tot de conclusie komt: de werkloosheid is afgenomen.  
Vooral de wat oudere werknemers met een lang dienstverband zijn de Sjaak. En dat zal niet alleen bij Achmea het geval zijn. 
Let op, want Achmea komt zelf in 2016 met een hele grote ontslagronde!   
.
Het is te hopen dat als dit kabinet vroegtijdig valt, zodat deze wet aangepast kan worden, zodat ouderen (45/50+) niet goedkoop voor de werkgever na 20, 30 dienstjaar goedkoop eruit gegooid kan worden.Naast de flexwerkers, wordt ook het vaste personeel dan makkelijker op straat gezet. Ook jongeren, die 26, 16, 32, 21 en 24 jaar aan de zaak waren worden dan vrij makkelijk ontslagen en ingeruild voor een veel jongere (lees veel goedkopere) werkkracht. 
,

Naast de flexwerker wordt nu ook de medewerker met een vast dienstverband vogelvrij verklaard.
Een halfjaarcontract wordt dan ook niet  meer verlengd. 

Er zijn bedrijven die nu al bezig zijn met deze nieuwe wet.  
Als het bedrijf een ontslagvergunning voor reorganisatie aanvraagt krijg u geen rooie cent mee.
De meeste ontslagen verlopen allemaal via het UWV. 
Al deze mensen staan dan  zonder ook maar een cent op straat, want toestemming verkrijgen bij het UWV is niet zo moeilijk. 
 ,
Het is dan wel goed, dat dat een zomaar ontslag via een rechter recht wordt getrokken.   
Dus let op-  Een goed ontslagdossier  voor de rechter blijft dus wel  nodig.
,
,Als werknemer wordt je positie nog niet slechter, mits....
Binnenkort kan een werknemer met een goeie rechtsbijstandverzekering heel lang doorprocederen in een kennelijk onredelijk ontslagprocedure.
Je hebt niets te verliezen, en een betere onderhandelingspositie om meer mee te kunnen krijgen dan de transitievergoeding.
Je ontslag blijft geldig maar menig werkgever zal niet graag een jaar of 6 tegen een oude medewerker willen procederen.
En als het ontslag achteraf onterecht blijkt, dan heb je een interessante situatie als je inmiddels alweer aan het werk bent. 

,
En de werknemer mag een vaststellingsovereenkomst binnen 14 dagen herroepen. Als u als werknemer bij een willekeurig bedrijf ontslagen wordt, dan kunt u met uw rechtsbijstandverzekering, aankloppen voor hulp. vooral als het dossier niet klopt....Dus NIETS TEKENEN en NU ALVAST EEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING AFSLUITEN. 
,
Als een rechter het als goede reden ziet om je te ontslaan, dan is er iets niet in orde, dan kan u als werknemer in hoger beroep gaan. Er zullen dus veel en vaak ellenlange rechtszaken volgen. Een vaststellingsovereenkomst alleen tekenen als het juridisch, door een advocaat,  vooraf goed bekeken is.
Zelf een dossier maken, en het is te hopen dat je daar al een tijd (maanden, paar jaar) mee bezig bent geweest, anders direct starten.
 

,
Vast wordt met de Wet "Werk en Zekerheid" nog vaster en flex nog meer flexer. 
Het mes snijdt aan twee kanten; halverwege het project van baan wisselen als er geen salarisverhoging in zit. De Top van de bedrijven, die per 1 juli het personeel, met een veel minder gunstige ontslagvergoeding, buiten gooien, hebben daarmee volgens hun zelf, goed werk verricht en krijgen daardoor een rijkelijke bonus of 20% salarisverhoging. 
Eigenlijk hebben ze de hele discussie van ontslagversoepeling nu omzeilt. 
Functioneer je niet goed?  Daar is de deur!  
,
Maar uiteindelijk zullen ook de grootgraaiers Nederland moeten verlaten omdat hier niemand meer droog brood kan verdienen. Dat het door de eerste kamer is goedgekeurd, is zeker in de huidige vorm is een schande.
Een klein kind kan nog wel bedenken dat dit ontslagenen oplevert, bedrijven die snelle winst willen maken met jonge flexibele kneedbare krachten.  
Het is ook nog eens een kaakslag voor het mkb, detailhandel, wat er niet verdiend wordt, kan ook niet uitgeven worden. 
,
Veel jongeren hebben gelukkig al hele creatieve oplossingen gezocht om geld te besparen, bijvoorbeeld kleding ruilen, als je een auto nodig hebt zo af en toe, er één lenen, etc..  zoek maar eens op.  
En dat is niet alleen heel goed maar vooral  slim.
,
Maar minder goed voor de Branche,  kleding, autoverkoop etc. 
Maar als er niet genoeg spaargeld over is,  gaan ook de oudere spullen lenen of tweedehands inkopen etc. Erg  logisch. 
 ,
Het werken van morgen

2014 Harz4,  400 euro per maand in Duitsland en nu in Nederland van 1 juli 2015 - Bratwurst, Lederhosen und Minijobs 

Lees ook -  Duitsland Harz4 uurloon 5,60 euro voor 7 miljoen « mini-jobbers »Zonder sociale zekerheid of werkloosheidsverzekering


Hoera bonus voor de baas! Er verdwijnen 450 banen bij Ziggo

De komende 3 jaar zullen er in totaal 450 banen verdwijnen bij internetbedrijf Ziggo. Daarnaast zullen enkele honderden tijdelijke en externe contracten niet worden voortgezet.
Het banenverlies komt door de fusie tussen UPC en Ziggo. Daardoor zijn banen overbodig 

gebleken. 
 ,
“Door de samenvoeging van de twee organisaties kan er op een aantal plaatsen beter en efficiënter samengewerkt worden,” zegt de woordvoerder. “Dit is met name het geval bij afdelingen die zich focussen op nieuwe productontwikkeling, innovatie en infrastructuur en voor de managementlagen. ”

De Amerikaanse eigenaar van UPC, Liberty Global, heeft vorig jaar Ziggo overgenomen. Samen gaan de bedrijven verder onder de naam Ziggo. Toen de fusie werd aangekondigd was al bekend dat er banen verloren zijn gegaan.

Het combinatiebedrijf Ziggo/UPC heeft 90 procent van het kabelnetwerk van Nederland in handen. De grootste concurrent is KPN. UPC en Ziggo hebben samen zo’n 4,3 miljoen Nederlandse huishoudens als klant. Samen zijn ze in Nederland veruit de grootste aanbieder van diensten via de kabel.
De Europese Commissie onderzoekt nu of de overname de concurrentie op de markt niet verstoort omdat zo’n positie zou kunnen leiden tot hogere prijzen voor consumenten.


Het kabelbedrijf maakte begin dit jaar bekend dat de tarieven van verschillende internetabonnementen fors omhoog gaan.
De prijzen van populaire internetpakketten stijgen met 1,5 tot 6,4 procent.


Het banenverlies staat in schril contrast met de lucratieve gevolgen van de fusie voor de bestuurders van Ziggo. 
Zo heeft president-commissaris Andrew Sukawaty meer dan een half miljoen aandelen Ziggo. Die zijn in totaal zo’n 17,7 miljoen euro waard. 
Door de fusie krijgt hij bijna 5,7 miljoen euro in contanten, de rest in aandelen Liberty Global. Voormalig bestuursvoorzitter Bernard Dijkhuizen heeft voor 11,85 miljoen aan Ziggo-aandelen en financieel bestuurder Bert Groenewegen heeft 8,7 miljoen aan aandelen.

Bron: NOSGeweldig de EU ..Goldman Sachs nu ook Huisjesmelker in de EU, huren ineens +600% hoger

 De elite grootbank Goldman Sachs is in het nieuws vanwege het feit dat ze vorig jaar groot-huisjesmelker zijn geworden in Madrid.

Last year Madrid’s city and regional governments sold almost 5,000 rent-controlled flats to private equity investors including Goldman Sachs and Blackstone.
De stad Madrid heeft (ongetwijfeld onder druk) diverse sociale huurwoningen geprivatiseerd aan….. Goldman Sachs en Blackstone. 
 Twee van de grootste internationale financiële bedrijven.
Toevallig gaf de Nederlandse regering onlangs nog toe zaken te doen met Goldman Sachs
 ,
De Nederlandse regering zal toch niet bewust met criminele organisaties zaken doen denkt u? Dus Goldman moet dan toch gewoon een respectabel bedrijf zijn, toch!?
Met ruime reserves en een internationaal netwerk…. de inwoners van Madrid hebben hier dus niets te vrezen! Toch?

At the time, the tenants were told their rental conditions would remain the same.
But as old contracts expire, dozens of people have received demands for higher rent, been told their rents will increase dramatically, been threatened with eviction or moved out to escape the insecurity. Thousands of Spain’s poor now depend for their homes on the generosity of private equity.
De goede beloftes duurde wel een heel jaar! Goed zeg, die vrijgevigheid van de financiele instellingen. Dan komt ineens die hogere rekening binnen, met een dreigement over uitzetting. Nou, gelukkig kunnen duizenden arm en afhankelijk gemaakte Spanjaarden wel tegen een stootje, toch!?
The 44-year-old said that until March her family paid 58 euros ($73) a month in rent out of her husband’s 500-euro unemployment benefit. In April, her bank statement shows, her new landlords suddenly took 436 euros from her bank account.
Goldman en/of Blackstone vond het kennelijk een goed idee om 600% huurverhoging door te voeren, en ook automatisch via incasso af te boeken. Dat brengt de werkeloze medemens gelukkig niet in de problemen, toch!?
She discovered the payment when she tried to pay an electricity bill. “We went to take money out and there wasn’t a cent left in the bank,” she said,
Verrassing, nu kunt u uw elektriciteit niet meer betalen! Het zal vast een foutje betreffen, toch?
Goldman declined to comment.
Maar het privatiseren/verpatsen van sociale huurwoningen, en het met 600% verhogen van huur, dat is toch illegaal? Dat is toch tegen de wet? Toch!?
There is no suggestion the buyers have acted illegally. Having bought around 15 percent of Madrid’s publicly held social housing, the new owners are simply exercising their right to charge commercial rents once reduced rents that tenants have paid expire.
Nou, zie je wel, het is gewoon allemaal legaal gemaakt! Dan is het toch gewoon goed, gewoon dan? Toch!?
For the private equity firms that bought the flats, the deal was good business.
Kijk, iedereen die telt wordt dus beter van zo’n handeltje. Zie je wel! En de banken hebben ongetwijfeld ook een goede deal gekregen?
Goldman and Blackstone and their Spanish partners paid around 970 euros per sq m for the properties. Flats in Vallecas sell for around 2,000 euros per sq m, real estate agent websites show – about 200,000 euros for a 100-sq-km home. “The price per unit was very cheap,” said Fernando Encinar of Madrid-based real estate agent Idealista. “In any market, if you buy in volume you get a good price.”
Ze hebben de woningen voor 50% van de waarde opgekocht. Kijk, wat een geweldige deal toch weer voor de bankiers. Fijn dat overheden afgeperst kunnen worden om verplicht privatisering uit te voeren, en dan ook nog voor dumpprijzen! Hoog tijd voor nog een bonus!
Some local politicians say IVIMA acted illegally by selling the flats cheap. IVIMA Director Ana Gomendio declined to comment.
Oh, nou ja, die woningen zijn natuurlijk ooit gebouwd door commerciële bedrijven, dus kunnen ze daarmee doen en laten wat ze willen.
“These flats were built with public money for people in difficulty,” Gamarra said.
Publieke werken, reeds betaald door de inwoners, verpatst aan commerciële bedrijven. Hmm, OK, Goldman Sachs is dus toch gewoon wel een crimineel bedrijf die in foute handeltjes groot-grossiert.
 ,
Terwijl die Goldman Sachs  G.v.D. aan de basis ligt van de vernietiging van Griekenland,

 terwijl ze NU uw Nederlandse pensioenen verduisteren, ja echt dus, blijkt nu dat Goldman Sachs nu dus ook nog eens huisjesmelker te zijn geworden in Spanje.

Lees verder via Lang Leve Europa!.


 

EUbelasting vanaf 2020: Betalen voor iedere kilometer die je rijdt, verplicht kastje uitlezen op afstand en betalen.

Sta op, bedrogen volk, en bevecht uw rechten

Hier hoor je nou helemaal niets over, maar zelfs in Amerika wordt met verbijstering gereageerd op de nieuwste plannen van de Europese Unie.

Die houden in dat van iedere burger wordt bijgehouden hoeveel kilometer ze hebben gereden binnen Europa, maar ook waar en daar gaan ze dan belasting over betalen.

De naïeve D66 dromers die maar doorgaan met het promoten van de Europese Unie onder aanvoering van Bilderberger Pechtold, krijgen binnenkort te maken met maatregelen van hun idolen, waar ook hun achterban niet blij van zal worden.

De EU is namelijk bezig met plannen om iedereen te laten betalen voor het rijden op Europese wegen. Daarmee moet dan een eind komen aan het individueel tol heffen in de verschillende landen.

En dus snijdt het mes aan twee kanten. Om dat te kunnen doen zal moeten worden bijgehouden waar en hoeveel mensen rijden. Dit betekent het installeren van registratieapparatuur in auto’s waarmee dan als bijvangst wordt bereikt dat men precies weet waar iedereen geweest is en wanneer.
Zelfs Amerikanen vragen zich volkomen verbijsterd af hoe het in hemelsnaam mogelijk is dat mensen gaan betalen voor ieder gereden deel van een kilometer.
,
Dat is echter precies wat de Europese Commissaris voor Transport, Violeta Bulc, wil.
Even afgezien van het belachelijke plan, is de vraag: Wie is die Bulc en wat heeft zij te beslissen over wat wij gaan betalen voor het gebruik van de weg?

Niemand weet wie het is, niemand heeft haar gekozen, niemand wil haar, maar dat maakt allemaal niet uit. Zij is benoemd door het Europees Parlement en dus zij gaat voor wat transport en vervoer betreft voor een groot deel onze toekomst bepalen.

Iedere auto zal straks worden uitgerust, natuurlijk op eigen kosten uiteraard, met een soort registratieapparaat dat ongetwijfeld verbonden zal worden aan een volgens Bulc, zeer efficiënt computersysteem. Zij geeft zonder meer toe dat dit plan een “extra belasting wordt voor de automobilist” en een “obstakel voor hun mobiliteit.”

Bulc is druk bezig met dit plan dat de automobilist geld gaat rekenen per gereden kilometer. Onderdeel daarvan is ook om de snelheid van auto’s te beperken middels een begrenzer. Daarom wil ze automobilisten ook per kilometer geld afpakken en niet voor de tijd dat ze hebben gereden.

Volgens Bulc zal het straks niet meer uitmaken waar je vandaan komt.
Iedereen zal gaan betalen voor de afstand die ze hebben gereden en dit telt voor geheel Europa.
Dus, als je met vakantie gaat naar Spanje met de auto zul je een rekening ontvangen voor iedere kilometer die je in Nederland, België, Frankrijk en Spanje hebt afgelegd.

,
Niet alleen zal dit een geweldige inbreuk zijn op je privacy, maar tevens een manier om je zoveel mogelijk geld uit de zak te kloppen.

Gecombineerd met je auto die waarschijnlijk vanaf 2020 verplicht op afstand uitgezetkan worden, zijn de rapen wat ons betreft volledig gaar.

 Bron


PEPSI zegt dat het zal STOPPEN met dode baby’s voor de smaak

Een pro-life leider heeft eindelijk een overwinning geboekt in haar pogingen om frisdrank fabrikant PepsiCo te overtuigen om het gebruik van geaborteerde foetale cellen in het onderzoek voor het verbeteren van de smaak van haar producten te stoppen gewonnen. 

Debi Vinnedge, directeur van Children of God for Life(COGFL), heeft aangekondigd dat ze eind april een brief van Paul Boykas, PepsiCo’s vice-president voor Global Public Policy heeft ontvangen, waarin wordt bevestigd dat het bedrijf het gebruik van HEK-293 niet langer zal toestaan, een cellijn afkomstig van een menselijke embryonale nier, in haar partnership met Senomyx, het bedrijf waarmee het een van vier jaar durend, $ 30.000.000 contract voor het smaak onderzoek was getekend.

Zoals gemeld in november vorig jaar door The New American, had een PepsiCo aandeelhouder een resolutie ingediend bij de Securities and Exchange Commission in een poging het bedrijf te stoppen contracten met Senomyx aan te gaan, die, volgens de documenten, verzameld door Vinnedge cellijnen gebruiken afkomstig van geaborteerde baby’s in het proces van de productie van kunstmatigesmaakversterkers. 

Volgens een rapport van LifeNews.com van dat moment, negeerde Pepsi de zorgen en kritiek van tientallen pro-life groepen en tienduizenden pro-life mensen die hun verzet tegen PepsiCo samenwerkend met biotechbedrijf Senomyx hadden geuit.
Zelfs nadat aan het licht kwam dat ze bij het  testen van hun levensmiddelenadditieven foetale cellen van abortussen gebruiken.

.
Maar na een bijna één jaar durende campagne van COGFL met daarbij inbegrepen  een landelijke boycot van PepsiCo producten, stuurde Boykas eind april een brief aan Vinnedge om haar te verzekeren dat PepsiCo geen onderzoek, met inbegrip van onderzoek uitgevoerd door derden zou verrichten of financieren die gebruik maakt van menselijk weefsel of cellijnen afgeleid van embryo’s of foetussen. Boykas verzekerde Vinnedge ook dat Senomyx niet HEK cellen of andere weefsels of cellijnen afkomstig van menselijke embryo’s of foetussen voor onderzoek uitgevoerd in opdracht van PepsiCo had gebruikt.

In antwoord op de brief, zei Vinnedge dat ze absoluut blij is met de beslissing van PepsiCo.
Ze hebben naar hun klanten geluisterd en zowel een wijs als diepzinnige uitspraak van corporate integriteit gemaakt die het grootste respect, bewondering, en de steun van het publiek verdient.

.
Vinnedge zei dat ze persoonlijk met Boykas heeft gesproken, die haar vertelde dat in het proces van interne discussies over de kwestie, functionarissen van het bedrijf hadden erkend dat het niet in het belang van PepsiCo’s is om een beleid dat de relatie met de klant zou kunnen kwetsen voort te zetten. “We hebben de zaak zeer serieus genomen,” citeert Vinnedge Boykas. “We hebben een officiële verklaring over Verantwoord onderzoek en we zijn van plan naar dat beleid te leven.”

Het beleid, legde Vinnedge uit, “verbied ieder onderzoek door PepsiCo of derden die ze financieren het gebruik van menselijk weefsel of cellijnen afgeleid van embryo’s of foetussen.”
Nieuws van de beslissing van PepsiCo galmde door de pro-life gemeenschap. “We zijn dankbaar naar PepsiCo, en vooral naar al diegenen die een luide en duidelijke boodschap hebben gestuurd naar de directie van dit bedrijf”, zegt Brad Mattes van life Issues Institute, een van de meer dan 30 groepen die zich hebben ingespannen om PepsiCo te overtuigen haar beleid te veranderen.
Hij voegde eraan toe dat “er morele cellijnen zijn die Senomyx kan en moet gebruiken. Niet alleen voor PepsiCo onderzoek, maar voor al hun klanten” Vinnedge merkte op dat dergelijke bruikbare cellijnen gemakkelijk zouden kunnen komen van dieren, insecten, of zelfs niet-foetale menselijke cellen die de “G-eiwit” bevatten, relevant voor de smaak receptoren.


Vinnedge zei dat buiten haar contract met PepsiCo, Senomyx, die royalty’s voor de verkochte producten met behulp van de ingrediënten daarvan ontvangt, het gebruik van geaborteerde foetale cellen moet heroverwegen in smaak onderzoek. “Als ze geen geaborteerde foetus cellijnen gebruiken, beledigen ze niemand,” zei ze. “Als ze dat wel doen, beledigen ze zeker minstens de helft van de Amerikaanse consumenten die pro-life zijn.” Ze zei dat “het alleen financiële zin heeft voor zowel Senomyx en hun medewerkers als het een aanzienlijk verlies van de potentiële markt kan voorkomen. Senomyx moet stoppen met het gebruik van de geaborteerde foetus cellijnen in het geheel en we zullen hen onder druk blijven zetten om dat te doen.”

De pro-life leider voegde eraan toe dat individuen en gezinnen die Pepsi producten over de kwestie had geboycot nu een bedankje zouden moeten schrijven aan het bedrijf en haar CEO voor de ethische besluitvorming. En dan weer gewoon hun favoriete Pepsi producten gaan kopen om het te vieren” Vinnedge zei dat het te vaak lijkt alsof we ons concentreren op het negatieve en vergeten om de tijd te nemen om anderen te laten weten dat we hun inspanningen waarderen. 
Het is onze oprechte hoop dat het publiek opnieuw massaal in actie komt zoals ze dat deden tijdens de boycot, maar dit keer in waardering en steun voor PepsiCola ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid van Nederlands betaalsysteem markeert Europese eenwording-

Per eind januari 2015 is er een einde gekomen aan een lange periode van strikt Nederlands betalingsverkeer. Al het betalingsverkeer is nu op Europese leest geschoeid, want de Nederlandse betaalmarkt is onderdeel geworden van de Europese  Single Euro Payments Area (SEPA). De Nederlandse ervaringen leren dat samenwerking, open infrastructuren en overleg kunnen helpen bij de samensmelting  van de nationale betaalmarkten tot een Europese Unie markt
 
Op 1 augustus 2014 kwam er met de overgang naar IBAN een eind aan de Nederlandse overboekingen en incasso’s. Dit jaar is er ook een einde gekomen aan de verwerking van de andere strikt Nederlandse betalingen, zoals die met de Chipknip. 

Dit stopzetten van de nationale infrastructuur markeert het einde van een historisch tijdperk van bijna 100 jaar Nederlands giraal betalingsverkeer. 
In de tweede helft van de vorige eeuw werd de Nederlandse betaalmarkt vooral gekenmerkt door een mix van concurrentie en samenwerking tussen twee gescheiden systemen: de Postcheque- en Girodienst (PCGD) en de banken van de BankGiroCentrale (BGC). De PCGD (later Postbank, nu onderdeel ING Bank) werd door de overheid in 1918 opgericht om het girale betalingsverkeer te bevorderen.

 De BGC (later Interpay, nu Equens) werd in 1967 door de banken opgericht voor de geautomatiseerde verwerking van hun onderlinge betalingsverkeer.
Lees verder via Bank Nieuws

 

 

Wiebes en Dijsselbloem worden vervolgd vanwege tipgever die zwartspaarders aan de Belastingdienst verkocht.

De president van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 11 november 2014 namens het hof aangifte gedaan tegen het ministerie van Financiën wegens het beïnvloeden van getuigen. 
,
Het hof wil de verantwoordelijke personen binnen het ministerie, onder wie mogelijk staatssecretaris Eric Wiebes en minister Jeroen Dijsselbloem, strafrechtelijk laten vervolgen wegens verdenking van een misdrijf waar maximaal vier jaar gevangenisstraf op staat.

Instructie

Het hof doet deze unieke aangifte nadat het ministerie van Financiën tijdens een slepende rechtszaak de instructie had gegeven aan twee getuigen om in de rechtszaal niet de waarheid te spreken. De twee ambtenaren die als getuige in een rechtszaak gehoord werden, hadden de instructie te zwijgen, terwijl ze geen verschoningsrecht hadden.
Ze zwegen tegen de nadrukkelijk opdracht van het hof in en dat was bovendien in strijd met een eerdere uitspraak van de rechtbank.

Er spelen hier andere belangen en er heeft op hoge niveaus afstemming plaatsgevonden.

Landsadvocaat namens de Belastingdienst
Uit de aangiftebrief van het hof blijkt dat het ministerie van Financiën dit zwijgen tijdens de zitting als volgt goedpraatte: “Er spelen hier andere belangen en er heeft op hoge niveaus afstemming plaatsgevonden”, zo zei de landsadvocaat tijdens de zitting namens de Belastingdienst.

Anonieme tipgever

De zaak draait om een tipgever die in 2009 namen en andere gegevens van zwartspaarders aan de Belastingdienst verkocht

De Belastingdienst – toen nog onder leiding van minister Jan Kees de Jager – kocht informatie van die tipgever over mensen die in Luxemburg bij diverse banken waaronder de Rabobank voor miljoenen aan geld zouden hebben staan. 
Soms betrof die informatie niet meer dan enkele handgeschreven aantekeningen die moesten bewijzen dat iemand geld in Luxemburg verstopte.

Lees verder Stop de bankiers.

 

 

KPN: 7000 ontslagen- Topman KPN krijgt bijna €1 miljoen bonus

Niet alleen de bankiers van deze wereld krijgen exorbitante bonussen. Ook aan CEO’s van andere grote bedrijven worden jaarlijks tonnen of zelfs miljoenen uitgekeerd. 

Zo ook aan Eelco Blok, opperbaas van KPN. 
De vakbonden willen wel dat KPN-voorzitter Eelco Blok afziet van zijn bonus en meer investeert in het bedrijf zelf. De beloning van Eelco Blok is door bonussen binnen één jaar met 50 procent is gestegen naar 2 miljoen euro, voor de prestatie waarbij 7000 ontslagen zijn gevallen.en verder fors wordt bezuinigd op personeel. 

‘KPN is , was een prachtig en innovatief bedrijf. Daar blijft niks van over als de directie blijft vasthouden aan krimpen en banen schrappen en zichzelf daarvoor ook nog eens uitbundig beloont. Wij willen dat er nu echt een gedegen langetermijnvisie komt, met meer waardering en zekerheid voor alle medewerkers,’ aldus Joost van Herpen namens de KPN-vakbonden FNV, CNV, De Unie, Qlix en VHP-2.

Cao-onderhandelingen

De huidige cao van KPN loopt 1 april 2015. In de komende onderhandelingen staan de vakbonden op scherp. Zij willen meer zekerheid, werkgelegenheid en koopkracht voor de medewerkers van KPN. Als de bonus van Blok niet wordt geblokkeerd, kan de werkgever op evenredige extra eisen voor het personeel rekenen.

In 2014 KPN is voormalig minister van Financiën Jan Kees de Jager benoemt  tot nieuwe financieel topman.
De Jager kwam op 15 augustus bij KPN in dienst, waarna hij per 1 november de rol van financieel directeur op zich nam.

De 45-jarige De Jager
was van 2010 tot 2012 minister van Financiën in het kabinet- Rutte I

 Daarvoor was hij 3 jaar staatssecretaris van Financiën in het laatste kabinet van toenmalig premier Jan Peter Balkenende. Voor en na zijn politieke carrière gaf De Jager leiding aan het ICT-bedrijf dat hij mede heeft opgericht.
Volgens president-commissaris Jos Streppel was De Jager de beste kandidaat die KPN kon vinden. 
De ex-minister mag bij het telecombedrijf rekenen op een basissalaris van 625.000 euro per jaar en komt daarnaast in aanmerking voor bonussen.

Kamer will TTIP aanpassen behalve de VVD, gooit Nederland in de uitverkoop

De  VS en Europa onderhandelen momenteel over het nieuwe handelsverdrag. 

Volgens een tweet van Segers stemde de voltallige Kamer voor de motie - behalve de VVD. Waarschijnlijk zal Rutte in Brussel akkoord gaan met het TTIP,  zoals hij altijd doet, namelijk in Den Haag eurokritisch kletsen maar in Brussel Nederland verkwanselen.Gert-Jan Segers @gertjansegers
Mooi! Deze TTIP-motie is net aangenomen. VVD tegen, de rest van de Kamer voor. 


Maar de Tweede Kamer heeft vandaag eindelijk een motie over TTIP aangenomen. Daarin staat dat het verdrag niet met de nationale rechtssystemen mag botsen.
Ook voorziet de motie erin dat het handelsverdrag de democratische waarden van Nederland zal respecteren. 

De motie is ondertekend door kamerleden Gert-Jan Segers (ChristenUnie), Jesse Klaver (GroenLinks), Pieter Omtzigt (CDA) en Harry van Bommel (SP)

Steun ze en email uw politiekEU en kabinet weigeren openheid van zaken. Advocatenkantoor naar rechter om naheffing Brussel

Europese Commissie en kabinet weigeren openheid van zaken.  De Telegraaf naar rechter om naheffing uit Brussel.


De twee petten van Dijsselbloem en betaald door de Nederlandse belasting betaler, laat de Nederlandse hardwerkende belastingbetaler bloeden,  met bezuinigen onder het motto: De schatkist van Brussel te vullen, ECB en NMF.
Den Haag - De Telegraaf stapt naar de Europese rechter om openheid van zaken te krijgen rond de naheffing van 642 miljoen die Brussel ons land vorig jaar heeft opgelegd.
Het kabinet reageerde destijds onaangenaam verrast en zei veel vragen te hebben, maar betaalde vervolgens als een speer.Door een procedure aan te spannen bij het Gerecht van eerste aanleg in Luxemburg wil deze krant meer duidelijkheid krijgen over wat het kabinet wanneer wist, of betrokken bewindslieden bij de les waren en of is getracht aan de heffing te ontkomen, dan wel over de hoogte ervan te onderhandelen. 
Verzoeken om openbaarmaking van relevante correspondentie tussen Den Haag en Brussel zijn door de Europese Commissie goeddeels afgewezen, naar blijkt vooral op voorspraak van Nederland.

 
Mr. Laura Broers van advocatenkantoor Le Poole Beekema zegt:
„De Europese Commissie en de Nederlandse Staat hebben onterecht de nadruk gelegd op het eigen belang, waarbij zij het algemeen belang van het publiek volledig opzij hebben geschoven. 

Naar de mening van De Telegraaf hebben de Europese Commissie en de Nederlandse Staat zich zelfs in alle bochten gewrongen om de toets aan het algemeen publiek belang te omzeilen.”
Dat de waarheid via een rechtszaak boven water moet komen is eigenlijk schandalig en een grote blamage voor zowel het  dictatoriale broeinest EU als 't kabinet.  


Het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen er van doordrongen wordt hoe Nederland tegenwoordig rolt
 
De Overheid is er niet voor het Volk.
Het Volk moet werken voor de Overheid.
Het lijkt wel een Concentratiekamp

Als de gewone belastingbetalers, echt wisten wat er zich achter de schermen in Den Haag en Brussel werkelijk afspeelt en hoeveel geld daar mee is gemoeid, dan krijg je revolutie.
 
Steekgelden, bonussen, afzetpraktijken, legaal witwassen, illegale declaraties, vriendjespolitiek, nevenactiviteiten, belangenverstrengeling, verzaken dienstplicht, invoering "moderne" slavenarbeid.
Dat deze mensen zonder enige gene zichzelf verrijken op kosten vande werkende burger is een grof schandaal. Het wordt tijd dat het volk bij de graaiers aan de deuren gaat kloppen.


Onze regering heeft bloed aan hun handen!
 

Gerrit Zalm (VVD) over Pim Fortuyn


Alle kiezers, die democratisch gestemd hebben horen  niet in deze samenleving die we aan het maken zijn thuis  Dit soort dient op transport gezet  te worden.. 

Zoals het ook in dictaturen geregeld is.