1/31/2017

Merkels- Spiel Jungen-Soldaten trainieren mit PANZER "scharfen Schuss"30 jan. 2017
Mehr auf unserer Webseite: https://deutsch.rt.com/

Der Militär-Videokanal „AiirSource Military“ hat am Freitag Aufnahmen von  ILLEGALEN-BRD  


MIT MERKELS Bacha Bazi Tanz Truppen  NEIN, nein, dieses mal nicht wieder in auch viel Opium Afghanistan, sondern
bei Feuerkampfübungen auf dem Gelände des US-Stützpunktes in Grafenwöhr.

MERKELS AGGRESSIVEN USA Übungen wurden im Rahmen der Vorbereitungen auf die Verlegung des BRD=USA   ILLEGAL mit deutschen Panzergrandierbataillons 122 nach Litauen durchgeführt. 

Dieses war am 19. Januar offiziell nach Litauen verabschiedet worden. 

Im Video sind Teile des Bataillons zu sehen, die im PFADFINDER KINDER SPIELCHEN  „simulierten abgesessenen Feuerkampf den scharfen Schuss im Gelände“ trainieren. 
In Litauen werden die deutschen PFADFINDER KINDER SPIELCHEN Truppen die Führung des multinationalen KRIEGS NATO-Gefechtsverbands im Rahmen der Operation „Enhanced Forward Presence“ übernehmen und an großen Übungen im Baltikum teilnehmen. 

Diese Operation war im Juli 2016 von der KRIEGS NATO beschlossen worden, um auf die SOGENANNTE  „russische Aggression in der Ukraine und die  Annexion der Krim“ zu reagieren und weitere „Aggressionen Russlands“ abzuschrecken.
 Außerdem diene die ILLEGALE verstärkte KRIEGS NATO-Präsenz im Baltikum als Rückversicherung für die östlichen Partner, die sich [durch Russland] „bedroht fühlen“.  

HAHAHAHAHAHAH das ist ein Witz. SIND DIE BEKLOPPT, STEHEN DIE UNTER DROGEN !!


 Stimmzettel zum Referendum: für die Volksabstimmung in Deutschland

FÜR UNSERE -UNWISSENDE- DEUTSCHE BÜRGER DIE GEGEN KRIEG SIND UND RAUS AUS DIESER KRIEGS USA FIRMA BRD WOLLEN

Menschen und Bürger von Deutschland.
Diese Botschaft ist von den Menschen der Verfassunggebenden Versammlung aus Deutschland und richtet sich an alle Menschen in Europa und der ganzen Welt. 
Durch die aktuelle Situation in Deutschland ist die gesamte Menschheit versklavt. 
1990 wurden alle Menschen der Erde betrogen. 
 
Die Wiedervereinigung der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik am 03. Oktober 1990, ist juristisch niemals erfolgt.
Die Bundesrepublik Deutschland heute, ist ein US-amerikanisches Unternehmen, was ohne jeden Zweifel nachweisbar ist.   
TEILE DEN BERICHT BITTE WEITER 

Deutsche VOLKSABSTIMMUNG liveDie Friedensaktivistin Gertrud Nehls hat elf Prozent ihrer Steuern nicht gezahlt, da diese in den Verteidigungshaushalt fließen. 
Die 77jährige wollte damit auf BRD deutsche Beteiligung an Uranproduktion und Kriegsverbrechen im Irak und in Jugoslawien hinweisen. Das ist ihr gelungen -   Burger FVD in Den Haag - De EUro is niet houdbaar

  2017 - FVD gaat WEER naar Den Haag - de Euro is niet houdbaar!
  HET ZUIGT DE EU LANDEN LEEG .  DOOR BEWUST LAGE EURORENTE SAMEN MET DE PRIVATISERING WORDEN DE EIGEN STAATSEIGENDOMMEN VAN DE EU-LANDEN  GOEDKOOP OPGEKOCHT DOOR KILLE MACHTGEILE HYENA'S....  

  Den Haag - Op Woensdag 1 februari 2017 13 voor een parlementaire enquête naar de invoering van de Euro - met Baudet & Hiddema vs Dijsselbloem over de Euro.

  In maart 2015 startte Forum voor Democratie een petitie met een verzoek om een Parlementaire Enquête naar de Invoering van de Euro, afgekort: PEURO. 

  Na het verkrijgen van meer dan 40.000 handtekeningen zijn we - naar veel gedraal - nu eindelijk uitgenodigd om ons verzoek te komen toelichten in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. 
  Op woensdag 1 februari zullen de nr. 1 & de nr. 2 van FVD, Thierry Baudet en Theo Hiddema, het parlement toespreken en eisen dat de betrokken die ons destijds de rampzalige euro in de maag gesplitst hebben, onder EDE worden gehoord. 

  Wat wisten zij, en wat hadden ze moeten / kunnen weten over de enorme gevolgen van deze munt voor ons land, voor onze economie, onze welvaart en onze democratie...?

  De invoering van de euro was één van de meest ingrijpende politieke besluiten uit de Nederlandse geschiedenis. Met het Verdrag van Maastricht (1992) besloten de Europese leiders dat het tot dan toe voornamelijk economische samenwerkingsverband van de EG een politiek-monetaire component zou krijgen: de euro.

  Namens de Nederlandse regering stemden premier Ruud Lubbers en Minister van Financiën Wim Kok ermee in dat Nederland de gulden zou opgeven en deel zou worden van een monetaire unie met de omringende landen. 
  Niet langer zou ons land haar eigen monetaire beleid kunnen voeren – de rentevoet kunnen zetten, de geldhoeveelheid kunnen vaststellen: dit zou vanaf de invoering van de euro centraal gebeuren door de Europese Centrale Bank.

  Zonder noemenswaardige oppositie ratificeerde ook het Nederlandse parlement dit besluit. De jaren verstreken en men leek haast vergeten dat de gulden zou verdwijnen. Totdat de euro er inderdaad kwam: in 1999 giraal, en vanaf 2002 ook fysiek.

  In het begin leek alles koek en ei. 
  Het waren jaren waarin Europa, maar ook Amerika en veel andere delen van de wereld, een ongekende economische groei doormaakten – vooral kredietgedreven. 
  Investeringen namen toe en de rentes van met name Zuid-Europese landen daalden. 
  Maar nog geen tien jaar later kwam de eurozone in een existentiële crisis. De Zuidelijke landen bleken tegen kunstmatig lage rentes te hebben kunnen lenen op de kapitaalmarkt. Kapitaalverstrekkers gingen er van uit dat de Noordelijke landen toch wel zouden betalen voor een eventueel faillissement. Zoals we recent hebben gezien rondom Griekenland bleek dit geen onrealistische verwachting.

  In weerwil van wat later werd beweerd, is dit perverse mechanisme door de politiek wel degelijk voorzien. 
  Zoals Romano Prodi, de president van de Europese commissie in de tijd dat het verdrag van Maastricht werd gesloten, zei: ‘De moeilijke momenten waren voorspelbaar. 
  Toen we de euro creëerden, was mijn bezwaar als econoom (en ik besprak dit met Kohl en met alle andere staatshoofden): hoe kunnen we een gemeenschappelijke munt hebben zonder gedeelde financiële, economische en politieke pijlers? Het antwoord was: voor nu hebben we deze sprong voorwaarts gemaakt. De rest zal volgen.”

  Kunnen we daaruit concluderen dat men zich ervan bewust was dat invoering van de euro niet alleen een zeer ingrijpend soevereiniteitsverlies inhield, maar ook een bijzonder groot financieel en economisch risico? Wist men dat er een crisis zou komen? Of, indien men dat niet wist, heeft men dan niet nalatig gehandeld door zich – blijkbaar – onvoldoende in de risico’s van een muntunie te verdiepen?

  Nog altijd verbaast het ons hoe het mogelijk is geweest dat zo’n ingrijpende beslissing met zo weinig kritisch debat gepaard ging. 
  Welke rol speelde de overheid daarbij?
  Hoe kan het dat politici zich niet veel meer zorgen maakten over de financiële stabiliteit van ons land?
  Wat wisten de betrokkenen nu precies over de risico’s? En wat wisten ze niet? Hoeveel was en bleef onduidelijk, en was het wel verantwoord om zo’n ingrijpende beslissing te nemen te midden van zoveel onduidelijkheid? Realiseerde men zich dat deze euro op termijn zeer grote nieuwe machtsoverdracht aan Brussel noodzakelijk zou maken – zoals de bankenunie, het stabiliteitspact en de op handen zijnde begrotingsunie?

  Deze en andere vragen die gerelateerd zijn aan de invoering van de euro en die daarmee essentiële bouwstenen zijn voor begrip van één van de belangrijkste politieke beslissingen van onze tijd, dienen beantwoord te worden. Politici en andere beslissers verschuilen zich nog teveel achter mantra’s over ‘de kennis van toen’ en ‘ik heb toch gewaarschuwd’. 

  Dit moet tot de bodem worden uitgezocht. 
  Daarom vragen wij het Nederlands Parlement via een burgerpetitie om een parlementaire enquête uit te schrijven over de invoering van de euro. Wat wist de Nederlandse Regering over de risico’s op het moment dat besloten werd tot invoering van de euro? 
   -
  Welke risico’s werden besproken, welke beloftes werden door Nederland en andere landen achter de schermen gedaan? Lag er aan de basis van het besluit inderdaad een politieke agenda, in plaats van een economische ratio, waarover men niet durfde te spreken?
  -
  De Nederlandse bevolking heeft het recht om – via haar parlementaire vertegenwoordigers – beleidsmakers en beslissers onder ede te horen, zodat duidelijk wordt hoe degelijk de besluitvorming rondom de invoering van de euro is geweest. Teken daarom alvast 
  ons burgerinitiatief voor een parlementaire enquête over de invoering van de euro op www.peuro.nl.

  DAAR GAAN WE straks VAN SMULLEN !!
  2016 - Is de Euro houdbaar? Integraal verslag van FVD op 3 november 2016 in Nieuwspoort Den Haag.  - Met Thierry Baudet, 

   in gesprek met EUro liefhebbers en anti EUro liehebbers
  Lex Hoogduin, Henk Otten, Hugo Berkhout en Folef van Nispen tot Sevenaer gaan erover in debat met de zaal.

  2015 - DIT IS AL HISTORISCH !! hET VASTE POLITIEK KARTEL MET RODE HOOFDEN !!

   FVD gaat naar Den Haag - de Euro is niet houdbaar!
  HET ZUIGT DE EU LANDEN LEEG .  DOOR BEWUST LAGE EURORENTE SAMEN MET DE PRIVATISERING WORDEN DE  EIGEN STAATSEIGENDOMMEN VAN DE EULANDEN  GOEDKOOP OPGEKOCHT DOOR KILLE MACHGEILE HYENA'S....  
  Goed werk mannen. Niets anders dan waardering om dit op de agenda te krijgen. Blijven vragen - blijven pushen!

  Te lage lonen bij STARBUCKS

  Maar daarvoor gaat  het Koffiehuisketen Starbucks de komende 5 jaar 10.000 vluchtelingen aanwerven om over de hele wereld in het STARBUCKS bedrijf te werken.

  STARBUCKS een algemeen erkend bedrijf met het prestige van een hoog doorzettingsvermogen tot in de perfectie. 
  Het is veeleisend werk.
   
  Je ondervind onder het personeel een verbondenheid. Door de horeca collegiale sfeer krijg je veel persoonlijke aandacht voor je werkontwikkeling voor het bedrijf.
  En de klant is en blijft koning.

  Het is en blijft horecawerk. 
  Je leert snel en perfect handelen in een korte tijd en alles moet ook nog eens snel en proper.
  Je leert het kassasysteem te beheersen en je komt bij de mastrenas te werken, om op perfecte Starbucks way koffie te maken.
  Je leert alle STARBUCKS recepten uit het hoofd. Het dient om routine en snelheid in de algehele werkzaamheden te krijgen.

  Tevens voelt het wel, alsof of je bijna dag en nacht aan het werk bent.
  Er is er vaak onderbezetting en een zeer hoge werkdruk met veel stress en wisselende diensten inclusief nachtdienst bij overkoepelende STARBUCKS bedrijven. Dat komt door een zeer variabel uurrooster dat je iedere maand krijgt.
   
  Starbucks is voor studenten, of een leuke, fijne tweede baan. 
  Verwacht geen super salaris. STARBUCKS mensen verdienen allemaal 't zelfde.
  Als je aangenomen bent,  krijg je de eerste 2 maanden een proeftijd, daarna ga je 1 euro omhoog en met elke verjaardag tot je 21 bent. Als starter verdien je 6,65
  Vanaf  21, en niet meer in de  proefperiode verdien je dan 7,82 p.u.
  = 62,56 per dag. = 1251.20 per maand bij een normale dag- tijdsindeling.

   -
  Met lage lonen naar verhouding de hoge vaste lasten zijn, de algehele kosten die je moet betalen, zoals de betaling voor je woning - huurkosten, mobiel, etc. Het is dus het heel moeilijk om de vaste kosten volledig te kunnen betalen.


  Conclusie
  Het is een hele leuke bijbaan.
  Je herkent veel van de vaste gasten en bouwt een band met ze.
  Je leert perfecte latte's en cappuccino's te maken! En ook koffie leren drinken. Niet geheel onbelangrijk.

  Het is een perfecte job voor iemand die graag horeca doet maar dan met geen '' 9 tot 5 mentaliteit'' wat kan uitlopen tot 5 tot 22 uur.

  Pluspunten
  je krijgt maandelijks een pak koffie mee
  30% korting op de artikelen.
  Minpunten
  Geen parttime contracten.
  Geen vaste uren.
  Je werkt als een robot en je doet werk wat iemand anders je opdraagt.
  Uurroosters zijn een uitdaging: vanwege 7/7 open. 
  Wisselende tijden, hoge werkdruk wegens onderbezetting.
  Geen tijd voor pauze.
  Veel poetswerk.
  Na je werkdag, moet je eerst voor de controle
  een email sturen naar de directie, met de taken wat je die werkdag gedaan hebt. Zo ben wel 2uur verder tot je thuis bent.
  Vergeet niet de 1 euro jobs welke in ons fanatieke EU buurland Duitsland is ingevoerd en de  vluchtelingen in Duitsland al voor werkt .
   EU land Nederland zal dit gaan overnemen.  

  KIES DAAROM VOOR JEZELF EN GEEN SLAVEN WERK MEER!

   


  Update / EINDHOVEN- Poging tot doodslag: Audi-bestuurder drukt stel van de weg [VIDEO]

  update 01 022017-  De Audirijder heeft zich bij de politie gemeld !

  Poging tot doodslag: januari- agressieve Audi-bestuurder drukt stel van de weg [VIDEO]    
  Naast de volledige A2/N2 staan in beide richtingen  camera's die alles filmen 24/7.  Of is dat, in volgens onze EU- D66 rechtsgang inbreuk op privacy.
  Heel de snelweg verder hangen overal vol met camera's, behalve hier iets minder. De kentekencamera's zijn vooral voor de belastingdiensten staatskas een goudmijntje. 

  Top opvoeding.- Zag en ziet u toevallig een donkergekleurde Audi A8 4.2, oud type A8 gebouwd tussen 1999 en 2006, met LED verlichting en witte achteruitrijlichten zichtbaar. Achter het stuur een hitsige bestuurder tussen de 40 en 55 jaar,  kort grijs haar op een dik hoofd op het moment op stap met een klein meisje met een knuffel.- "Opa, wat was dat een enorme knal net"' Oh liefje Opa heeft mogelijk net twee mensen knetterhard de dood ingejaagd, of voor het leven ongelukkig gemaakt. Wil je naar de Burger King?'- "JA, HIEPHOI, lekker Opa!" -

   --
  BEGRIJPT U NOU DE AUDI RECLAME: Audi gaat door tot het ultieme bereikt is.  
   www.autoweek.nl..
   www.autoweek.nl... Opsporen.
   -
   Tip voor eenieder die door Auto-proleten wordt geïntimideerd:zorg dat de veroorzaker ook schade heeft, dat maakt het een stuk makkelijker; deze AUDI man (aso-opa) had iets aan oma uit te leggen gehad als na een ritje met z'n kleindochter en de oude bak een paar extra Renault-sierstrippen aan de rechterkant erbij had gekregen. Gelukkig zat het kleine meisje niet in die Renault.. Sommige mensen achter het stuur is complete waanzin.

  In het filmpje zien we alleen maar het slot.  
  Wat was de aanleiding dat de A8 deze manoeuvre uithaalde? Niet per ongeluk even een remtestje gedaan toen de Audi aan het bumperkleven was? De Renault bestuurder reageert iets te incompetent met een seinende vinger omhoog, anno 2017 en zó bruusk met het stuur. Goed, deze jongen heeft blijkbaar gewoon wat minder stuur ervaring. Hij rijdt wel plichtsgetrouw 80 op de N2 , je mag daar niet harder, je hoeft ook geen Max Verstappen skills te hebben. Een kleine Renault is qua acceleratie een eitje voor de Audi- 3 keer zo zwaar. Je ziet de Audi8- rijder zoeken naar het juiste moment voor de lantaarnpaal.  
  Iedereen die deelneemt aan het verkeer moet kunnen begrijpen dat iedereen verschillend is in zijn manier van rijden. Misschien was zijn vrouw in de Renault die naast hem zat wel hoogzwanger.  
  En ook binnen de meest vaag gedefinieerde normen van sociaal gedrag mag je verwachten dat je als Audi bestuurder stopt en hulp verleent.Maar de Audi bestuurder veroorzaakt een levensgevaarlijk ongeluk, rijdt laf,  egocentrische en moordzuchtig door en heeft zich tot op heden niet bij justitie gemeld. Daar valt helemaal NIETS aan goed te praten. Het is een volstrekt onverantwoordelijke actie en een rijbewijs onwaardig. 
  Dat je gewoon doorrijdt na een crash met roekeloos rijgedrag op basis van de beelden is ontoelaatbaar! Dit was poging tot doodslag en een vluchtmisdrijf! Einde.

  En beste politie, had dat niet op 2 januari gekund, waarom zo laat eind februari pas online? De slachtoffers kunnen niet eens herkenbaar in beeld komen omdat de politie geen bescherming geeft tegen een volgende wraakactie?

  Doet deze AUDI RIJDER  DIT SOMS VAKER ! 

  Beste RDW,hoeveel Audi A8 4.2 staan er geregistreerd in Nederland met een mannelijke eigenaar tussen 40 en 55 jaar? Een query in de RDW database op Audi A8, 4.2, zwart, bouwjaren, regio Eindhoven, zou toch niet heel veel hits moeten opleveren. Het is geen doorsnee auto. Of het kenteken hoorde niet bij die kleur auto.... gebeurt ook vaker en de overheid zwijgt !

  Deel dat maar ook op Twitter........

  GEBEURT HIER,  OP DEZE PLEK VAAK.
  Het is daar 2 keer 2 met linkervluchtstrook op een plek waar je vroeger van de snelweg afsloeg. 

  Hele volksstammen vinden dat je er 100 of 120 kan rijden. Volgens de normen zijn bochten en hellingen daar niet geschikt voor. Maar 100 gaat prima en als je zelf het risico op een bon wil lopen prima. 

  Maar wat daar heel irritant is dat mensen dat zo gewoon zijn gaan vinden en dat ze het mensen kwalijk nemen als mensen gewoon fatsoenlijk 80 rijden of 90 rijden omdat ze geen megabon willen. 


  Ze komen daar hard op je inrijden al zit je keurig rechts.
  En waag je je het met 90 in te halen dan moet je weten dat je sterke bumpers moet hebben.
  Daarom: nooit uitwijken NOOIT, nooit, nooit je stuur omgooien,
  ook al kan ik me dat als instinctieve reactie best voorstellen. Gewoon lekker tegen je aan laten tikken.

   

  Maak je eigen VVD Poster!!

  De VVD Poster Generator is er weer

  "Vereniging Van Dieven"
  " de onderste steen houden we lekker diep"
  "1000 Euro voor elke BANK"
  "Niet pappen, maar nathouden"
  "Straf de slachtoffers, niet de daders"
  "Niet aanpakken, maar doorschuiven"
  "Nederland verdient belastingverlaging maar de burger krijgt niks"
  " Graaien wordt het nieuwe Links!"


   http://www.geenstijl.nl/archives/images/vvdposter2017.png

  Typ je eigen tekst erin  en deel het op je Blog - FaceBook -Twitter- Tweet - Druk je poster af en plak ze op de verkiezingsborden - etc. etc.

  Als onderaan de pagina staat:  Sorry, per ongeluk iets te enthousiast bestandjes in de vuilnisbak gedaan. Waardoor linkjes het niet meer doen

  Voor wie dan lege pagina's ziet bij het aanklikken van de linkjes, hier een paar: twitter.com...

   

  STRAKS EEN VOOR HET CDA

  CDA KIEST MEER  ISIS- APOTHEKERS: en 'Minder festivals'

  De rechtbank zegt dat haatimams in een haatbunker mogen oproepen tot de heilige oorlog.

  Het CDA zegt dat er minder festivals moeten komen omdat de zinloze 100% wietplantage controles te veel politie kost.

   Het CDA roept vandaag op tot minder, minder, minder festivals, zo bericht de Telegraaf. 
  Het CDA dus écht wel betere dingen te doen dan deze verworvenheden van de joodsgristelijke cultuur te beschermen.

  Ondertussen is ook de CDA nog steeds voor een instroom van voornamelijk islamitische asielzoekers ...dus ze bekennen eigenlijk kleur maar het voorkomen van deze aanslagen door tal van maatregelen in te voeren, daar willen ze niet beginnen...

  Deze EU politieke IS moedwillig kwaadwillend.
   

  Het CDA blijft tenminste wel lekker consequent in het afschrikken van de jongere kiezer met dit soort voorstellen, waarvoor applaus.  
  Ook CDA Op Naar De Nul Zetels.

   


  WIEDER Einmischung der USA in die Weltpolitik

  Nach dem Zweiten Weltkrieg mischten sich die USA weltweit wiederholt in das politische Leben anderer Staaten ein. Heute sind insgesamt mehr als 50 Fälle bekannt, in denen Washington unmittelbar in Wahlen anderer Länder eingriff.

  Die Methoden waren dabei ganz unterschiedlich: erzwungene Umstürze, politische Morde, Finanzierung von Oppositionskräften, Erpressung, Bestechung oder Propaganda.  

  Hinzu kamen direkte militärische Interventionen der USA und ihrer Verbündeten mit dem Ziel, die von ihnen unerwünschten Regimes zu entmachten und loyale Kräfte bei der Machtergreifung zu unterstützen. Damit sollten strategische Regionen und deren Ressourcen unter US-Kontrolle gebracht werden.

  Die wichtigsten Akteure der USA waren dabei ihre Geheimdienste (CIA) sowie das Verteidigungs- und Außenministerium, die oft Unterstützung durch große Industriekonzerne genossen.


  Sputnik fasst die wichtigsten Fakten zusammen.


  screenshot_19

  Ausland. US-Präsident Donald Trump will Flüchtlingen im Nahen Osten mit Sicherheitszonen direkt vor Ort helfen. Dafür hat er jetzt die Unterstützung von Saudi-Arabiens König Salman bekommen.

  Den reichen arabischen Golfstaaten wird vorgeworfen, keine Verantwortung für die Flüchtlingssituation in Ländern wie Syrien zu übernehmen. Stattdessen schauen sie tatenlos zu, wie Millionen Araber nach Europa reisen, um dort Asyl zu beantragen

  : www.freiezeiten.net

  Achtung BLA BLA BLA , FREUEN WIR UND NICHT ZU FRÜH!! DAS GILT NICHT FÜR  EUROPA !

  Trump "freut" sich auf EU Merkel-Besuch in Washington.

  Bundeskanzlerin Angela Merkel und Präsident Donald Trump haben am Samstagnachmittag ein ausführliches Telefongespräch geführt. Dabei wurde eine breite Spanne von Themen angesprochen, darunter die NATO, die Lage im Nahen und Mittleren Osten sowie in Nordafrika, die Beziehungen zu Russland und der Konflikt in der Ostukraine.

  Beide bekräftigten, wie wichtig eine enge deutsch-amerikanische ,,KRIEGS,, Zusammenarbeit für Sicherheit und Wohlstand ihrer Länder sei. Sie drückten beide die Absicht aus, die ohnehin schon ausgezeichneten bilateralen Beziehungen in den nächsten Jahren noch zu vertiefen.
  ,,EU,,. -

  Die Bundeskanzlerin und der Präsident sind sich auch über die fundamentale Bedeutung einig, die das ,,KRIEGS NATO-Bündnis für die transatlantischen Beziehungen hat und über die wichtige Rolle, die es bei der Bewahrung von Frieden ,,KRIEG,,  und Stabilität ,,EU UNTERDRÜCKUNG,, spielt.

   
  Beide sind überzeugt, dass die NATO sich den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts stellen muss und dass eine gemeinsame Verteidigung angemessene Investitionen in die militärischen Fähigkeiten und einen fairen Beitrag aller Verbündeten zur kollektiven Sicherheit erfordert.

  Sie verständigten sich auch darauf, ihre Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terrorismus und den gewalttätigen Extremismus sowie bei der ,, ENT,, Stabilisierung des Nahen und Mittleren Ostens und Nordafrikas zu intensivieren.

  Präsident Trump hat die Einladung der Bundeskanzlerin zum G20-Gipfel in Hamburg im Juli angenommen und seine Freude ausgedrückt, sie bald in Washington zu begrüßen. 


  ACHTUNG- UND JAWOHL ENTLARVT 
  MERKEL IST FÜR USA KONZERNEN TTIP!!

  Anmelden - Stimmzettel zum Referendum in Deutschland

   
  --- BITTE TEILEN ---BITTE TEILEN ----BITTE TEILEN--
  Deutsche VOLKSABSTIMMUNG live


   TEILE DEN BERICHT BITTE WEITER
  W. Schäubles duivels genetisch spel > laat wit en zwart onderling paren,,

  Zo stuurt Brussel en de EU politiek ons de Donkere Middeleeuwen in.
   
  Dit toont weer voldoende aan dat de Nederlandse EU politici het volk hebben voorgelogen door te zeggen dat “opvang in de regio” prioriteit zou krijgen en, erger nog, dat men nu ECHT  welbewust voor heeft gekozen de Europese volkeren te vervangen door de asielstroom. Ze weten allemaal het CDA, PvdA, VVD, Groen Links, SP donders goed waarmee ze bezig zijn…. Met White genocide op de Europese witte bevolking!!

  Wolfgang Schäuble had al het balletjes op gegooid zodat alvast het Duitse volk ervan doordringt is ,,,dat het nodig is om de volkeren van de aarde met elkaar te laten paren,, Een duivels plan!! Merkel kreeg al een prijs hiervoor het,  Coudenhove-Kalergi plan gaat dus stiekem door ..... 

  The Genocide of the Peoples of Europe, om volkeren te willen mengen tot een volgzaam IQ-laag werkslaven ras Met een  wereldregering: via het Coudenhove-Kalergi-Plan

  Deze waanzin heeft niets met economisch beleid te maken maar alles met een fascistische nazi-politiek Tik eens “Coudenhove” of “Kalergi ” in bij nos.nl.  Geen enkel resultaat. Ze werken allemaal stiekem mee!! De redenering gaat dan weer volgens een bekend patroon:

  Intern document: EU wil 60 miljoen immigranten naar EUROPA laten verschepen!

  Nederland telt nu ongeveer 3 miljoen immigranten, Duitsland telt er al meer dan 10 miljoen.......  

  De manipulatie der volkeren is al lang bezig, 

  Trump wil de Saoedi´s ertoe bewegen de asielchaos op te lossen

  MAAR EERST ZIEN!!

  En als het Trump lukt betekend dat oneindige lof voor Trump van iedereen op deze planeet die inziet dat de genetische spelletjes niet meer zijn dan een abnormaal tijdverdrijf voor EU types als een Soros, Rutte of Merkel. Zelfs Pechtold wil het en Klaver kan ook alleen maar schoppen tegen alles wat in zijn ogen niet EU politiek GEWILD is.  1/30/2017

  2017 - 60 Millionen neue immigranten - BERLIN- Fordert 1-Euro-Jobs für Asylanten

  Eigentlich sollten gerade diese jungen Männer doch ihre Heimat und deren dort lebenden Mitmenschen verteidigen.

   EU KOMMT MIT 60 Millionen neue immigranten richtung EUROPA  !- BERLIN- Fordert 1-Euro-Jobs für alle Asylanten und wird dass Durchführen auf alle EU- Bürger !!

  EU SCHÄUBLES GENETISCHES SPIELCHEN ,,VÖLKER  SOLLTEN  UNTEREINANDER PAAREN!,


  MERKELS VERRAT AN ASYLANTEN UND AN DEN EU BÜRGER.

  Merkel fordert einen radikalen Kurswechsel in ihrer Asylanten Politik in Europa was gut für die deutsche etc. Wirtschaft Konzernen !!!


  Deutschland hat sich zu viel zugemutet: »Wir sind nicht in der Lage gewesen, alle diese Menschen wirklich zu integrieren sagt Schmidt.

  Und dann wäre da natürlich noch die heutige -Kanzlerin Angela Merkel, die 2004 scheinheilig sagte: »Die multikulturelle Gesellschaft ist gescheitert

  -  BERLIN- Asylanten werden ab jetzt zu billige Arbeitssklaven .
  - 1-Euro-Jobs für Migranten treibt zum Altersarmut..

  Im Sinne der USA im Sinne einer geostrategischen Strategie weil sie die Finger mit im Spiel hätten.
   Weil die USA die einst sicheren Lebens- und Rückzugsräume dieser Menschen in Nordafrika durch Kriege und Umstürze zerstört hat und hiermit die Flüchtlinge auf den Weg nach Europa geschickt haben. Fordert das Bundesarbeitsministerium ab jetzt "1-Euro-Jobs" für Asylanten vor.  

  Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) und Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) einigten sich. 

  Bericht von heute.at auf ein 2017 Haushalts-Budget für die Vergütung der von Migranten ausgeübten 1-Euro-Jobs. Die "1-Euro-Jobs" für Migranten sollen nach den Richtlinien jedoch keine regulären Arbeitsplätze verdrängen. 

  Arbeitsgelegenheiten sollen von öffentlichen Interesse sein und werden mit öffentlichem Geld angeboten. 
  Nahles wolle der Untätigkeit der vielen Migranten entgegen steuern, zu der sie durch ihren Aufenthalt im Bundesgebiet "verdammt" seien.
     Anmelden - Stimmzettel zum Referendum in Deutschland

  Für Geld schießen Soldaten auf’s eigene Volk!?

  Noch lassen sich braven „ soldaten“ in’s Ausland fliegen, um dort die Völker nieder-zuschießen?!
  HIER werdet ihr gebraucht – zur Verteidigung des eigenen Volkes, NUR HIERim eigenem Land!!!  ALLES ANDERE IST ILLEGAL UND IHR SEIT MÖRDER! 

  Kameraden, erinnert Euch bitte daran, dass Befehle, die eine Aufforderung zu einer Straftat beinhalten, nicht nur verweigert werden dürfen, sondern auch verweigert werden müssen!  

  DIE NATO IST EINE KRIEGSMASCHINE DER USA 
  Mehrfach hat sich das Deutsche Volk für die falsche Seite entschieden.
  Die Daten 1933 , 1953, 1968, 1989 und jetzt sollen sie wieder sich für die Goebbels schnauzen in den BRD-GmbH-Medien entscheiden.


  Wer hat auf dem ganzen Erdball Militärbasen verteilt? Die USA
  Wer hat den IS geschaffen? Die USA
  Wer wollte Assad stürzen? Die USA
  Wer finanziert und unterstützt die Oppositionen der Ukraine? Die USA
  Wer zieht 1x jährlich ein einen euen Krieg? Die USA
  Wer hat mit gefälschten Beweisen Saddam gestürzt? Die USA
  Wer hat das grösste Drogenproblem im Inland? Die USA
   

  Und dann nimm die mal die Geschichte vom Krieg in Jugoslawien zur Hilfe und forsche mal nach was die USA und NATO da geleistet hat…. ohne Mandat einmarschieren und Gase gegen Menschen verwenden… das ist normal???
  Wer hat immer das grösste Budget für Militär, rüstet auf, während andere abrüsten? Die USA


  Wer ist hier der Kriegstreiber? Die USA muss Krieg führen, da sie Ihre Schulden von 20 Billionen nicht loswerden.


  Im übrigen will die USA die Vorherrschaft auf der Welt, deshalb auch das Projekt TTIP! Nur die USA soll gewinnen…. alle anderen verlieren!
  Dies sagten übrigens schon beide Bush Präsidenten ganz klar und öffentlich!


  Wem gehören all die manipulativen Medien und Lügenpressen? Den USA und den Oligarchen!!


  LACH-UND-SCHIESS-B1  Langsam wird es Zeit sich zu entscheiden. Eurogendfor ist bereits in der BRiD und hat über den Lissabon Vertrag auch Tötungserlaubnis nach Ermessen.
  Bilder dürfen gerne verteilt werden, über die sozialen Netze, Mail etc.
  Diese Nachricht erreichte mich soeben in diesem Zusammenhang:

  Ich habe gestern einen Mann getroffen mit dem ich meine Ausbildung zusammen gemacht habe. Gefragt was er macht, sagte er er sei im technischen Dienst der Polizei.
  Wir kamen dann auf die angeblich in Ausbildung befindlichen albanischen Polizisten zu sprechen.
  Das hat er bestätigt.

  Die deutschen Polizisten werden ausgedünnt und die Polizeischulen in NRW sind voll mit Albanern.
  Weil die Bundeswehr und Polizei in Deutschland nur  Bewusst BRD POLITISCH schwach besetzt sind. 
  Deshalb besteht der teuflische Plan der BRD Regierung, dort Asylanten einzusetzen. Diese werden dann bereit sein, auf deutsche Bürger ohne Hemmungen zu schießen!
  Stukenbrock und Selm nannte er. Ein Gerücht hat sich wieder mal bestätigt.

  Die Deutschen sind ein Feiges Volk ohne Ehre, Identität und Nationalstolz sie gehen immer den Weg des Geringsten Wiederstandes und des eigenen Vorteilwillens. Somit gehen sie über Leichen. 

  Sie bringen sogar es fertig auf die eigene Mutter , Vater und Verwandtschaft zu schießen. 
  Sie beugen sich lieber Lügnern und Volksmördern als um ihre Rechte und die Information auf Geschichtliche Tatsachen zu Informieren. 
  Dies bekommen sie aber nicht per Medienfälschung serviert.

  Wollt ihr den Totalen Krieg dann helft Merkel und Co weiter bei der Kriegstreiberin und USA hörigen Marionette das eigene Volk zu Versklaven
  als NATO Kanonenfutter in Armut und für die Flüchtlinge der Nationen die per Sondergesetz schon für 1,05 € pro Stunde in Deutschland arbeiten sollen.

   Soldaten Kameraden, besinnt euch bitte auf eure eigentliche Aufgabe – Volk und euer eigenes Heimatland zu schützen!

   +++WICHTIG+++WICHTIG+++WICHTIG!!!

  Achtung, wenn das wahr ist, gilt es alle Augen offen zu halten +++

  Waffenlieferungen an Asylunterkünfte ist schon durch die USA geplant

  Wir werden von hochgefährlichen EU Psychopathen regiert!
   
  Sie möchten das Thema weiter diskutieren?
  Im Forum unter http://forum.schaebel.de

   -
  http://schaebel.de/allgemein/krieg/entscheidet-euch-fuer-die-richtige-seite/002663/